Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elderly care system

Monika Lubiak

Abstract

Due to the fact that society is getting older, systems to monitor the daily activities of seniors are increasingly needed. Existing devices usually offer immediate help in an emergency. However, there are still few solutions that, based on long-term observation, would draw conclusions about the lifestyle of the elderly people and would alert if something during the monitoring deviates significantly from the previously observed norm. A system using the Arduino Uno environment was proposed in the paper. It monitors events such as: entering / leaving the house and receiving guests. Attention is also paid to whether the senior closes the door. Parallel to the data collected by the Arduino system, the data is also collected from the application installed on the phone. It informs, how long a person uses the phone during the day, which may be evidence of their mental condition. In order to determine the trend, the following data has been implemented on the data downloaded from the application: naive, simple exponential smoothing, Holt, Holt - Winters and ARIMA. After searching for outliers and replacing them with the mean value, errors decreased compared to those before the operation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Lubiak (FEIT/PE) Monika Lubiak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do opieki nad osobami w podeszłym wieku
Supervisor
Jerzy Weremczuk (FEIT/PE) Jerzy Weremczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Weremczuk (FEIT/PE) Jerzy Weremczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Zbigniew M. Wawrzyniak (FEIT/PE) Zbigniew M. Wawrzyniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Arduino, STL, wygładzanie wykładnicze, Holt, ARIMA
Keywords in English
Arduino, STL, expotential smoothing, Holt, ARIMA
Abstract in Polish
Ze względu na fakt, że społeczeństwo zaczyna się starzeć, coraz bardziej potrzebne są systemy do monitorowania codziennej aktywności seniorów. Istniejące urządzenia zazwyczaj oferują natychmiastową pomoc w razie nagłego wypadku. Natomiast nadal niewiele jest rozwiązań, które na podstawie długoterminowej obserwacji wyciągnęłyby wnioski na temat trybu życia osoby starszej oraz alarmowałyby, jeśli coś w trakcie monitorowania odbiegnie znacząco od wcześniej zaobserwowanej normy. W pracy został zaproponowany system wykorzystujący śro- dowisko Arduino Uno. Monitoruje on zdarzenia typu: wejście/wyjście z domu oraz przyjęcie gości. Zwracana jest również uwaga na to, czy senior zamyka drzwi. Równolegle do danych gro- madzonych przez system Arduino, dane zbierane są także z aplikacji zainstalowanej w telefonie. Dzięki niej wiadomo, jak długo w ciągu dnia osoba korzysta z telefonu, co może świadczyć o jej kondycji psychicznej. W celu określenia trendu, na danych pobieranych z aplikacji zostały zaimplementowane algorytmy: naiwny, prostego wygładzania wykładniczego, Holt’a, Holt’a – Winters’a oraz ARIMA. Po wyszukaniu wartości odstających i zastąpieniu ich wartością średnią, błędy się zmniejszyły w porównaniu do tych sprzed wykonania tej operacji.
File
  • File: 1
    Monika_Lubiak_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35986

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa3a4e8a8fd8247aa9e317f8ee250a337/
URN
urn:pw-repo:WUTa3a4e8a8fd8247aa9e317f8ee250a337

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page