Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Organization and tasks of the municipality

Adrianna Trzaskoma

Abstract

Summary "The organization and tasks of the municipality" is divided into five chapters. In the first chapter I described the formation of local government in Poland from 1918. In the second chapter I explained the concept of municipalities and characterized its tasks. In the next chapter I described the municipality’s organizational structure. I focused on issues related to the selection of particular municipal authorities (The Mayor and the Municipal Council). In the fourth chapter I concentrated on the supervision of local government. I characterized function of supervision. The supervision of municipalities is exercised by the Province Governor of the Prime Minister and RIO. In addition, in this chapter I also described the control of administrative courts, which is exercised by the WSA and the NSA. I analyzed the question of the complaint, which is considered by the WSA and the NSA. In the fifth chapter I focused on the directions of improving the functioning of a municipality.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adrianna Trzaskoma (FASS) Adrianna Trzaskoma,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Organizacja i zadania gminy
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Edward Warzocha (FASS/DALPP) Edward Warzocha,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Organizacja i zadania gminy, nadzór na gminą, organy gminy, Rada Gminy, Wójt
Keywords in English
Organization and tasks of the municipality, The supervision of municipalities,city council, The Mayor, Municipal Council
Abstract in Polish
Streszczenie Praca licencjacka pt. „Organizacja i zadania gminy” jest złożona z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiłam kształtowanie się samorządu terytorialnego w Polsce począwszy od 1918 roku. W drugim rozdziale określiłam definicję gminy oraz scharakteryzowałam jej zadania (własne i zlecone). Istotnym punktem tego rozdziału jest materialne zabezpieczenie realizacji tych zadań poprzez wpływy z dochodów własnych gminy i dochodów obcych. W następnym rozdziale opisałam strukturę organizacyjną gminy. W tym rozdziale skupiłam się na kwestiach związanych w wyborem poszczególnych organów gminy tj. Wójta i Rady Gminy oraz na funkcjach jakie pełnią. Dodatkowo zaprezentowałam aparat pomocniczy wójta jakim jest urząd, wymieniłam jego zadania oraz komórki organizacyjne. W rozdziale czwartym skoncentrowałam się na istocie nadzoru. Scharakteryzowałam funkcje nadzoru (funkcja strzeżenia prawa oraz funkcja ochronna) oraz wybrane kryteria nadzoru. Zwróciłam też uwagę na organy sprawujące czynności nadzorcze nad gminą tj. Wojewoda, Prezes Rady Ministrów oraz Regionalna Izba Obrachunkowa (pod względem gospodarki finansowej). Ponadto w tym rozdziale opisałam się także kontrolę sądowo – administracyjną, która jest sprawowana przez WSA i NSA. Przeanalizowałam zagadnienie skargi, która jest rozpatrywana przez WSA i NSA. W piątym rozdziale skupiłam się nad kierunkami zmian jakie gminna powinna powziąć, aby usprawnić jej funkcjonowanie.
File
  • File: 1
    Adrianna Trzaskoma, 256694, Organizacja i zadani gminy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4688

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa37190f331ee432a8cdd5220d236f6f6/
URN
urn:pw-repo:WUTa37190f331ee432a8cdd5220d236f6f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page