Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Narzędzia projektanta składu betonu w kształtowaniu rozwoju wytrzymałości w warunkach obniżonej temperatury

August Karol Kożuchowski

Abstract

The aim of study was to examine the tools that allows designer of concrete, create the development of compressive strenght. The studies demonstrate how a small change in the ambitne temperature affects development of compressive strenght. In the theoretical part the problems of influence of low temperature in production, transport and curing the concrete was discussed. There were introduced tools and technologies which must know the designer of concrete composition, and how it translates into protection against lower temperatures. Especially the influence of concrete composition such as type of cement, addatives and admixtures in development of compressive strenght in low temperature. Experimental part of resarch contains analysis of results of testing concrete mixes. These concrete were made with two types of cement and seven admixtures with initial consistency S3 according to EN 206-1. Created concrete mixes were examined for consistency and air content and how they changes over the time. Then concretes were examined for development of compressive strength in two temperatures of curing and hardening.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
August Karol Kożuchowski (WIL) August Karol Kożuchowski Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Narzędzia projektanta składu betonu w kształtowaniu rozwoju wytrzymałości w warunkach obniżonej temperatury
Promotor
Piotr Paweł Woyciechowski (WIL/IIB) Piotr Paweł Woyciechowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
DIL-4364
Recenzenci
Piotr Paweł Woyciechowski (WIL/IIB) Piotr Paweł Woyciechowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Andrzej Garbacz (WIL/IIB) Andrzej Garbacz Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
skład betonu, obniżona temperatura, pielęgnacja, wytrzymałość na ściskanie, wpływ domieszek
Słowa kluczowe w języku angielskim
composition of concrete, reduced temperature, curing, compressive strenth, admixtures effect
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy było zbadanie narzędzi projektanta pozwalających na kreowanie rozwoju wytrzymałości betonu na ściskanie. Przeprowadzone badania ukazują jak niewielka zmiana temperatury otoczenia wpływa na rozwój wytrzymałości betonu na ściskanie. W części teoretycznej omówione zostały problemy wpływu obniżonych temperatur podczas produkcji, transportu i pielęgnacji betonu. Przedstawiono narzędzia i technologie jakimi musi się posługiwać projektant składu betonu oraz jak przekłada się to na zabezpieczenie przed obniżonymi temperaturami. Szczególnie została omówiona tematyka wpływu składu betonu, rodzaju użytego cementu i zastosowanych domieszek na rozwój wytrzymałości na ściskanie. W części badawczej została przeprowadzona analiza wyników badań szesnastu składów betonów, do których wytworzenia zastosowane były dwa rodzaje cementu i siedem domieszek z wymaganą początkową konsystencją S3 wg PN-EN 206-1. Wytworzone mieszanki betonowe były badane pod kątem konsystencji oraz zawartości powietrza i ich zmiany w czasie. Następnie badany był rozwój wytrzymałości na ściskanie w dwóch temperaturach dojrzewania betonu
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 7553

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa36b81cf340d491e97ce502be806808d/
  URN
  urn:pw-repo:WUTa36b81cf340d491e97ce502be806808d

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek