Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tools of designer concrete composition in shaping the development of strenght in coditinos of low temperature

August Karol Kożuchowski

Abstract

The aim of study was to examine the tools that allows designer of concrete, create the development of compressive strenght. The studies demonstrate how a small change in the ambitne temperature affects development of compressive strenght. In the theoretical part the problems of influence of low temperature in production, transport and curing the concrete was discussed. There were introduced tools and technologies which must know the designer of concrete composition, and how it translates into protection against lower temperatures. Especially the influence of concrete composition such as type of cement, addatives and admixtures in development of compressive strenght in low temperature. Experimental part of resarch contains analysis of results of testing concrete mixes. These concrete were made with two types of cement and seven admixtures with initial consistency S3 according to EN 206-1. Created concrete mixes were examined for consistency and air content and how they changes over the time. Then concretes were examined for development of compressive strength in two temperatures of curing and hardening.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
August Karol Kożuchowski (FCE) August Karol Kożuchowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Narzędzia projektanta składu betonu w kształtowaniu rozwoju wytrzymałości w warunkach obniżonej temperatury
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4364
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Garbacz (FCE/ICE) Andrzej Garbacz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
skład betonu, obniżona temperatura, pielęgnacja, wytrzymałość na ściskanie, wpływ domieszek
Keywords in English
composition of concrete, reduced temperature, curing, compressive strenth, admixtures effect
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie narzędzi projektanta pozwalających na kreowanie rozwoju wytrzymałości betonu na ściskanie. Przeprowadzone badania ukazują jak niewielka zmiana temperatury otoczenia wpływa na rozwój wytrzymałości betonu na ściskanie. W części teoretycznej omówione zostały problemy wpływu obniżonych temperatur podczas produkcji, transportu i pielęgnacji betonu. Przedstawiono narzędzia i technologie jakimi musi się posługiwać projektant składu betonu oraz jak przekłada się to na zabezpieczenie przed obniżonymi temperaturami. Szczególnie została omówiona tematyka wpływu składu betonu, rodzaju użytego cementu i zastosowanych domieszek na rozwój wytrzymałości na ściskanie. W części badawczej została przeprowadzona analiza wyników badań szesnastu składów betonów, do których wytworzenia zastosowane były dwa rodzaje cementu i siedem domieszek z wymaganą początkową konsystencją S3 wg PN-EN 206-1. Wytworzone mieszanki betonowe były badane pod kątem konsystencji oraz zawartości powietrza i ich zmiany w czasie. Następnie badany był rozwój wytrzymałości na ściskanie w dwóch temperaturach dojrzewania betonu
File
  • File: 1
    praca inż-Kożuchowski August-240659.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7553

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa36b81cf340d491e97ce502be806808d/
URN
urn:pw-repo:WUTa36b81cf340d491e97ce502be806808d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page