Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Android Application and REST Server System for Quasar Spectrum Presentation and Analysis

Konrad Pietralik

Abstract

This bachelor thesis work describes the implementation of a system consisting of a mobile application and RESTful architecture server intended for the analysis and presentation of quasars' spectrum. The document also depicts the quasar's characteristics and significance to the scientific community, the source for acquiring astronomical objects' spectral data, used software solutions as well as presents the aspect of Cloud Computing and various possible deployment configurations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Pietralik (FEIT) Konrad Pietralik,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System składający się z aplikacji Android oraz serwera REST do prezentacji i analizy widm kwazarów
Supervisor
Piotr Wąsiewicz (FEIT/ICS) Piotr Wąsiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
17-10-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
113/16 (2227)
Reviewers
Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Wąsiewicz (FEIT/ICS) Piotr Wąsiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Android, REST, Java, Spring, MongoDB, Kwazar, Obiekt Astronomiczny
Keywords in English
Android, REST, Java, Spring, MongoDB, Quasar, Astronomical Object
Abstract in Polish
Praca inżynierska opisuje implementację systemu składającego się z mobilnej aplikacji oraz serwera napisanego w architekturze REST którego celem jest analiza i prezentacja spektrum kwazarów. Dokument przedstawia również charakterystykę kwazarów, ich znaczenie dla środowisk naukowych, źródło danych spektralnych obiektów astronomicznych, zastosowane rozwiązania programistyczne oraz prezentuje aspekt Chmury obliczeniowej jak i różnorodne możliwości konfiguracyjne do wdrożenia systemu.
File
  • File: 1
    Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14207

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa36a623496d84dd6b2d52c761d057a58/
URN
urn:pw-repo:WUTa36a623496d84dd6b2d52c761d057a58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page