Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Environmental protection in the investment process

Aleksandra Szymańska

Abstract

The implementation of all kinds of projects is closely related to a smaller or larger interference in the natural environment. For many years, legal regulations and economic instruments have been passed, which are largely aimed at protecting the natural environment. Constantly growing civilization expectations bring huge pressures for the rapid implementation of many investments. Many of them are not far away or near natural valuable areas. Therefore, every investor should get acquainted with the environmental impact assessment, which is the main instrument for management and legal environmental protection. It should be subject to the analysis of each Investor intending to carry out investments project in Poland. All information has an important influence on the duration of each project and this also involves investment costs, which is why it is very important when planning any project to consider which environmental decisions and in particular at what stages are required by law.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Szymańska (FASS) Aleksandra Szymańska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Supervisor
Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
ochrona środowiska, proces inwestycyjny, ocena oddziaływania na środowisko
Keywords in English
environmental protection, investment process, environmental impact assessment
Abstract in Polish
Realizacja wszelkiego rodzaju przedsięwzięć związana jest ściśle z mniejszym lub też większym oddziaływaniem na środowisko. Od wielu lat uchwalane są przepisy prawne oraz mechanizmy ekonomiczne, mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Ciągle rosnące oczekiwania cywilizacyjne niosą za sobą ogromną presję na szybką realizację wielu inwestycji. Wiele z nich leży niedaleko lub też w pobliżu terenów cennych pod względem przyrodniczym. Dlatego też każdy Inwestor (dalej Deweloper) powinien zapoznać się z oceną oddziaływania na środowisko, która jest jedynym z podstawowych instrumentów do zarządzania oraz prawną ochroną środowiska. Ona z kolei powinna być dla Inwestorów przedmiotem analizy, be zrealizować na terytorium Polski inwestycyjne przedsięwzięcie. Wszelkie informacje mają znaczący wpływ na czas realizacji każdego przedsięwzięcia, a to wiąże się także z kosztami inwestycyjnymi, dlatego też bardzo istotne jest, aby przy planowaniu wszelkiego projektu brać pod uwagę, które z decyzji środowiskowych, a w szczególności na jakich etapach są wymagane prawem.
File
  • File: 1
    Ochrona_Srodowiska_-_Praca_dyplomowa_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28723

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa36798cf393f425c9e584a0d202aaccc/
URN
urn:pw-repo:WUTa36798cf393f425c9e584a0d202aaccc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page