Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aircraft selection rating for assumpted cruise

Maciej Szymon Pałyga

Abstract

The subject of this engineer thesis is aircraft selection rating for assumpted cruise. Main purpose of existing airlines is to provide transportation services of passengers and cargo on a national, continental and even intercontinental scale. To make such services possible airlines determinate their strategy and must have a suitable fleet of aircrafts. The main purpose of this thesis is to create the method of rating aircraft selection to assumpted cruise by possibilities and costs. This engineer’s dissertation covers description and analysis of aircrafts technical, operational and functional characteristics, defining environmental conditions and external factors that may occur during cruise and analysis and defining preferences of different types of air carriers. This engineer’s thesis consists of seven chapters in which the topics included in diploma task were discussed. The first chapter of thesis is an introduction to the discussed subject. The second chapter of thesis is description and analysis of aircrafts technical-operational characteristics. In this chapter author choose two aircraft families which will be rated by created method of aircraft selection to assumpted cruise. Third chapter of thesis include description and analysis of environmental conditions that may occur during cruise. The fourth chapter presents preferences and differences between actions of different air carriers, which results in different criterions of aircraft type selection. The fifth chapter includes method of designing parameters necessary for realization of assumpted cruise. It is possible by analysis of aircraft characteristics made in previous chapters. The sixth chapter presents method of aircraft type selection rating to assumpted cruise. In this chapter there was made a simulation of aircraft type selection rating. The last one chapter is summary of thesis results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Szymon Pałyga (FT) Maciej Szymon Pałyga,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena doboru typu statku powietrznego do założonego rejsu
Supervisor
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Krzykowska (FT/DTT) Karolina Krzykowska,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
dobór statku powietrznego, charakterystyki operacyjne statków powietrznych, przewoźnik lotniczy, warunki środowiskowe, ocena doboru statku powietrznego.
Keywords in English
aircraft selection, operational characteristics of aircrafts, air carrier, environmental conditions, aircraft selection rating.
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest ocena dobory typu statku powietrznego do założonego rejsu. Nadrzędnym przeznaczeniem linii lotniczych jest świadczenie usług przewozowych pasażerów oraz towarów w skali krajowej, kontynentalnej a nawet międzykontynentalnej. Aby świadczenie takich usług było możliwe, linie lotnicze określają strategie działania na rynku i muszą posiadać flotę odpowiednich statków powietrznych. Celem pracy było opracowanie metody oceny doboru typu statku powietrznego do realizacji założonego rejsu pod kątem opłacalności oraz rentowności jego wykonania. Praca obejmuje swoim zakresem opis i analizę charakterystyk technicznych, operacyjnych i funkcjonalnych statków powietrznych, określenie warunków środowiskowych i czynników zewnętrznych występujących podczas realizacji założonego rejsu oraz analizę i określenie preferencji różnych typów przewoźników lotniczych. Praca inżynierska składa się z siedmiu rozdziałów, w których zostały omówione tematy zawarte w zadaniu na pracę dyplomową. Pierwszy rozdział pracy jest wstępem do omawianego tematu. W drugim rozdziale pracy zostały opisane i przeanalizowane charakterystyki techniczno-operacyjne statków powietrznych, a także wybrane zostały dwie rodziny statków powietrznych, które zostaną za pomocą opracowanej metody ocenione pod względem doboru do realizacji założonego rejsu. Trzeci rozdział zawiera opis i analizę warunków środowiskowych występujących podczas realizacji założonego rejsu. W czwartym rozdziale zostały przedstawione preferencje i różnice pomiędzy działaniami różnych przewoźników lotniczych, które będą skutkować różnicami w kryteriach doboru typu statku powietrznego. Piąty rozdział zawiera sposób wyznaczenia parametrów przydziału koniecznych do realizacji założonego rejsu na podstawie dokonanej wcześniej analizy charakterystyk statków powietrznych. W szóstym rozdziale została przedstawiona metoda oceny doboru typu statku powietrznego do założonego rejsu. Na podstawie określonych parametrów przydziału przeprowadzona została symulacja oceny doboru typu statku powietrznego do zadanego rejsu. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie wyników pracy.
File
  • File: 1
    Praca_Inż_Maciej_Pałyga.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31042

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa349e108d559444782afd14bb516d468/
URN
urn:pw-repo:WUTa349e108d559444782afd14bb516d468

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page