Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sport center for traditional martial arts and culture of the far east "Contemporary Dojo"

Jacek Jan Nowak

Abstract

The topic of the engineer diploma project is the design of the object joining the facility of a sports center focused on traditional martial arts and functions of a community center promoting Japanese culture and art. The design is located in Olszynka Grochowska in South Praga, the district of Warsaw. The aim was to create a fully functional object on an unusual, narrow parcel and make it match the context of a quiet, tranquil, suburban-like area. It was also a major issue to adjust the shape of the building to the nearby parcel of a freeway and to find the approach in which eastern architecture could fit in European city in a way that wouldn't diminish its unique features. The designed object includes two green patios encircled by training halls and the main Dojo as the training and display area along with an exhibition corridor. Furthermore, in order to promote eastern culture by organizing meetings, lectures or workshops the building contains eight different classrooms. The training rooms were complemented with full supply network, consisting of locker rooms, bathrooms, equipment magazines, a gym, coaches' rooms and a doctor's office. In the southern part of a building a teahouse with a bistro and the administration offices were placed. The object includes a functional roof with a space for exterior trainings and one level of an underground parking with technical rooms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Jan Nowak (FA) Jacek Jan Nowak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum Tradycyjnych Sztuk Walki i Dom Kultury Dalekowschodniej "Współczesne Dojo"
Supervisor
Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001474/L
Reviewers
Anna Maria Wierzbicka (FA) Anna Maria Wierzbicka,, Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Współczesne Dojo Karate Aikido Judo Jujitsu Kendo Kenjutsu Sztuki Walki Kultura Dalekowschodnia Sport
Keywords in English
Contemporary Dojo Karate Aikido Judo Jujitsu Kendo Kenjutsu Martial Arts Culture Far East Sport
Abstract in Polish
Tematyką pracy dyplomowej inżynierskiej było zaprojektowanie obiektu łączącego funkcję centrum sportowego ukierunkowanego na tradycyjne sztuki walki jak i swoistego domu kultury promującego kulturę i sztukę Japonii. Projekt zlokalizowano na terenie Olszynki Grochowskiej dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Podjęto próbę zaprojektowania funkcjonalnego obiektu na nietypowej działce o wąskim kształcie jak i wpisaniu się w kontekst spokojnej, mającej charakter przedmieść okolicy jak i jednocześnie dostosowaniu budynku do projektowanej wzdłuż krawędzi działki trasy szybkiego ruchu. Problemem projektowym było też znalezienie sposobu w jaki dalekowschodnia architektura odnalazłaby się w europejskim mieście z zachowaniem jej unikatowych cech. Zaproponowano obiekt z dwoma zielonymi dziedzińcami dookoła których zlokalizowane są sale treningowe i z głównym Dojo jako częścią treningowo-pokazową i prowadzącym do niego traktem wystawowym. Dodatkowo w ramach przybliżania kultury wschodu w celu przeprowadzania spotkań, wykładów bądź warsztatów w budynku znajduje się osiem zróżnicowanych sal zajęciowych. Natomiast pomieszczenia treningowe wyposażono w pełne zaplecze złożone z szatni, sanitariatów, magazynów sprzętu, siłowni, pokojów trenerskich i gabinetu lekarskiego Na południu umiejscowiono herbaciarnię połączoną z lokalem gastronomicznym i część administracyjną obiektu. Obiekt posiada także użytkowy dach z wydzielonym miejscem na treningi na świeżym powietrzu i jedną kondygnację parkingu podziemnego z pomieszczeniami technicznymi.
File
  • File: 1
    praca_204438.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11017

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa32bec4317db4814ba31cc55546637b2/
URN
urn:pw-repo:WUTa32bec4317db4814ba31cc55546637b2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page