Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Measurements of activity coefficients at infinite dilution. Determination of the applicability of ionic liquids in separation processes

Adam Piłowski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Piłowski (FC) Adam Piłowski,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Pomiary współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim. Określenie możliwości zastosowania cieczy jonowych w procesach separacyjnych
Supervisor
Marek Królikowski (FC/DPC) Marek Królikowski,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Królikowski (FC/DPC) Marek Królikowski,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC) Tomasz Kliś (FC/DPC) Tomasz Kliś,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Współczynniki aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim, ciecze jonowe, [Mo1,3CN][TCM], [Mo1,3OH][TCM], właściwości termodynamiczne w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim, lepkość.
Keywords in English
Activity coefficients in infinite dilution, ionic liquids, [Mo1,3CN][TCM], [Mo1,3OH][TCM], thermodynamics properties at infinite dilution, viscosity.
File
  • File: 1
    praca-inż-Adam-Piłowski-278443.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30244

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa312204d5c6643d885b8b7f85eb0d682/
URN
urn:pw-repo:WUTa312204d5c6643d885b8b7f85eb0d682

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page