Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Coworking center

Magdalena Maria Rusek

Abstract

The theme of the project is Coworking Center, functioning as a Center of Cooperation Craft. The building is located in Żyrardów on the plot situated at the street Limanowa and adjacent to the channel Pisia-Gągolina. This area is located near postindustrial workshops of Stella and historic buildings, in an area for revitalization. The attractiveness of the investment is raised by the location between two of the largest green areas in Żyrardów (Dittrich Park and planned Central Park). The inspirations for the project were, inter alia, movements working to save disappearing crafts. For a couple of years, it can be seen initiatives which again show citizens working in private craft workshops and give to manufacturers the ability to organize thematic lessons, which can be an advertisement. Selecting Żyrardów for this kind of investment was dictated by its long history of industrial city (linen factories from the 1833) and the current need for activation of the community and the local labor market. Collect the parts of the local workshops and connect them with some new, developing enterprises can create a completely new quality of work. By combining the experience and skills from various disciplines, the manufacturer will be able to raise the quality of its existing products and create new things. The swap space, produced in this way, will activate citizens in common actions. In a three-story building, there will be workshops for rent by local craftsmen and entrepreneurs and to make workshops activities for the citizens. In addition there will be located along the pedestrian passage over the canal Pisia - Gagolina serves as Café, art exhibitions and a shop with handicrafts which will be open to water and terraces. In relation to the surrounding greenery, there will be on rooftop an urban farm, where in greenhouses can be carried out activities for residents. The structure fits into historical context of postindustrial buildings by the brick facade and use of neon signs. The double curtain wall on the south side provides high thermal insulation of the building. Designing object has to improve the quality of urban space and create a new local community activation and stop the vanishing of small privet workshops.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Maria Rusek (FA) Magdalena Maria Rusek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Ośrodek Coworkingowy
Supervisor
Piotr Hardecki (FA) Piotr Hardecki,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001453/L
Reviewers
Piotr Hardecki (FA) Piotr Hardecki,, Faculty of Architecture (FA) Janusz Pachowski (FA/CAD) Janusz Pachowski,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
coworking, rzemiosło, city-farm, warsztat
Keywords in English
coworking, craft, city-farm, workshop
Abstract in Polish
Tematem projektu jest ośrodek coworkingowy, działający jako Centrum Współpracy Rzemieślniczej. Budynek został usytuowany w Żyrardowie na działce położonej przy ulicy Limanowskiego i przylegającej do kanału Pisia-Gągolina. Teren ten znajduje się w pobliżu pofabrycznych zakładów Stelli i zabytkowych kamienic, na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. Atrakcyjność inwestycji podnosi lokalizacja pomiędzy dwoma największymi terenami zielonymi w Żyrardowie (Park Dittricha i planowany Park Centralny). Inspiracją dla projektu Centrum Współpracy Rzemieślniczej były między innymi ruchy działające na rzecz ratowania zanikających zawodów. Od paru lat można zaobserwować inicjatywy, które na nowo przedstawiają mieszkańcom na czym polega praca w prywatnych zakładach rzemieślniczych a wytwórcom dają możliwość prowadzenia warsztatów, które są dla nich reklamą i możliwością przekazania zawodu dalej. Wybranie Żyrardowa dla tego rodzaju inwestycji było podyktowane jego długa historią miasta przemysłowego (zakłady lniarskie od 1833 roku) i obecną potrzebą aktywizacji społeczności i lokalnego rynku pracy. Zebranie części lokalnych zakładów i zestawienie ich z nowymi, rozwijającymi się przedsiębiorstwami może stworzyć zupełnie nową jakość pracy. Łącząc doświadczenie i umiejętności z różnych dziedzin, wytwórcy będą mogli podnieść jakość swoich dotychczasowych wyrobów i tworzyć zupełnie nowe produkty. Wytworzona w ten sposób przestrzeń wymiany będzie aktywizatorem społecznym łączącym mieszkańców we wspólnych działaniach. W trzykondygnacyjnym budynku znajdą się warsztaty do wynajęcia dla lokalnych rzemieślników i przedsiębiorców oraz pomieszczenia do prowadzenia zajęć warsztatowych dla mieszkańców. Oprócz zakładów rzemieślniczych będą w nim usługi umiejscowione wzdłuż pasażu nad kanałem. Kawiarnia, wystawy artystyczne i sklep z wyrobami otworzą się na wodę i tarasy. W nawiązaniu do otaczającej zieleni na dachu budynku znajduje się miejski ogród, gdzie w szklarniach mogą być prowadzone zajęcia dla mieszkańców. Bryła ośrodka wpisuje się w zabytkowy kontekst poprzemysłowej zabudowy dzięki elewacji z cegły i zastosowaniu neonów. Podwójna ściana kurtynowa od strony południowej zapewnia wysoką izolację cieplną, ważną przy kosztach eksploatacji budynku. Projektowany obiekt ma podnieść jakość przestrzeni miejskiej i stworzyć nowe centrum aktywujące lokalną społeczność we wspólnym działaniu a także powstrzymać zanik pracy rzemieślniczej.
File
  • File: 1
    249802_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11036

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa2b3092ff9874520909c67df85016740/
URN
urn:pw-repo:WUTa2b3092ff9874520909c67df85016740

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page