Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

NFC Terminal

Paweł Czarnocki

Abstract

This thesis discusses the efforts made to create a system (consist of e.g. multimedia device) which main task is to support activities connected with sharing personalized information to client whom identify through NFC tag. In the first part, functional requirements are presented. Furthermore, the platforms (their advantages and disadvantages) which purpose is similar to the created device are discussed. The thesis then identifies the tools helpful during the system realization, and further outlines next phases of platform implementation (including electronic module created by author of this study). In conclusion, the present paper introduce executed tests and possibilities of system development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Czarnocki (FEIT) Paweł Czarnocki,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Terminal NFC
Supervisor
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Terminal NFC, technologia NFC, urządzenie multimedialne, tryb kiosku
Keywords in English
NFC terminal, NFC technology, multimedia device, kiosk mode
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej zawarto informacje na temat działań podjętych w celu realizacji systemu informatycznego, którego głównym zadaniem jest wsparcie czynności związanych ze świadczeniem spersonalizowanych informacji na rzecz użytkownika identyfikującego się przy pomocy znacznika NFC. Opisano wymagania funkcjonalne tworzonej platformy. Scharakteryzowano podobne rozwiązania dostępne już na rynku, ze wskazaniem ich wad i zalet. Przedstawiono technologię NFC umożliwiającą komunikację użytkowników z urządzeniem. Dokładnie omówiono proces projektowania kolejnych elementów systemu począwszy od narzędzi wykorzystanych do stworzenia platformy (w tym modułu sygnalizacyjno-sterującego wykonanego przez autora pracy), przez decyzje projektowe podejmowane w trakcie realizacji terminala, a skończywszy na testach i możliwościach dalszego rozwoju pracy.
File
  • File: 1
    Paweł_Czarnocki_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9814

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa27c67e850f24266a2ade83c64de3eef/
URN
urn:pw-repo:WUTa27c67e850f24266a2ade83c64de3eef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page