Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selected aspects of regulating the legal status of real estate

Katarzyna Chylińska

Abstract

The diploma thesis entitled "Selected aspects of regulating the legal status of real estate" presents the legal basis for real estate and property rights, and describes administrative proceedings governing the legal status of real estate. The first part explains the concept of real estate, legal status and documents confirming ownership of real estate, such as land and mortgage register, notarial deed, administrative decision and court decision. The theoretical part also describes the process of updating the land and building records and the process of making entries in the land and mortgage register. The practical part discusses two examples of regulating the legal status of real estate owned by the Treasury at the Poviat Starosty in Świdnik. The process of searching and completing the documentation necessary to create a land and mortgage register for the properties in question was described. The described administrative proceedings were completed by submitting to the district court applications for the establishment of land and mortgage registers for the property in question.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Chylińska (FGC) Katarzyna Chylińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wybrane aspekty regulacji stanów prawnych nieruchomości
Supervisor
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
nieruchomość, stan prawny, księga wieczysta
Keywords in English
real estate, legal status, land and mortgage register
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej pt. „Wybrane aspekty regulacji stanu prawnego nieruchomości” przedstawiono podstawy prawne dotyczące nieruchomości i prawa własności oraz opisano postępowania administracyjna mające na celu regulację stanu prawnego nieruchomości. W pierwszej części wyjaśnione zostało pojęcie nieruchomości, stanu prawnego oraz dokumentów stwierdzających prawo własności nieruchomości takich jak: księga wieczysta, akt notarialny, decyzja administracyjna oraz orzeczenie sadowe. W części teoretycznej opisano również proces aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz proces dokonywania wpisów w księgach wieczystych. W części praktycznej omówiono dwa przykłady regulacji stanu prawnego nieruchomości nalężących do Skarbu Państwa przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świdniku. Został opisany proces odszukiwania i kompletowania dokumentacji potrzebnej do założenia księgi wieczystej dla przedmiotowych nieruchomości. Opisane postępowania administracyjne zakończone zostały poprzez złożenie do sądu rejonowego wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla przedmiotowych nieruchomości.
File
  • File: 1
    Chylińska-praca_inżynierska_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32663

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa26f302a3c3e42528678aaf1102bf1a6/
URN
urn:pw-repo:WUTa26f302a3c3e42528678aaf1102bf1a6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page