Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz koncepcja systemu wentylacji w jednorodzinnym budynku energooszczędnym

Aleksandra Katarzyna Kopytko

Abstract

Niniejsza praca stanowi przegląd zagadnień z zakresu budowy, rozwiązań technologicznych oraz przepisów dotyczących instalacji w budynkach energooszczędnych. Na pracę składają się dwie części, pierwsza- teoretyczna oraz druga – projektowa. W części teoretycznej przybliżone zostały podstawowe zagadnienia i definicje dotyczące budynku energooszczędnego, a także omówiona została klasyfikacja i podstawowe wskaźniki pomagające określić energooszczędność budynku. Przedstawiono również różne rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne, pomagające uzyskać standard domu o obniżonym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, zarówno od strony instalacyjnej, jak i budowlanej. W tej części przedstawiono również korzyści z mieszkania w budynku energooszczędnym, a także możliwości zastosowania różnego rodzaju źródeł ciepła oraz zestawiono najistotniejsze wady i zalety, każdego rozwiązania. Omówiono również przepisy oraz wymagania, jakie muszą spełniać tego typu budynki, gdzie zwrócono uwagę na częstą zmienność norm zarówno w przeszłości jak i na planowane w najbliższej przyszłości zaostrzenia przepisów. W drugiej części – projektowej, została przedstawiona metodologia projektowania instalacji centralnego ogrzewania dla przykładowego budynku energooszczędnego zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także wyniki obliczeń dokonanych przy pomocy programu Audytor OZC i Audytor CO firmy Sankom, dokumentacja projektowa gdzie zostały rozrysowane przewody, a także lokalizacja grzejników, źródła ciepła i niezbędnej armatury. W tej części została również wykonana koncepcja systemu wentylacji, która obejmuje krótkie omówienie potrzeb wentylacyjnych danego budynku, orientacyjną lokalizację nawiewników, wywiewników oraz rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych. W ramach koncepcji zostały również przyjęte strumienie doprowadzanego i odprowadzanego powietrza a także przyrównanie ich do wartości higienicznych. Pracę zakończono przedstawieniem podsumowania z opracowanego projektu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Katarzyna Kopytko (FEE) Aleksandra Katarzyna Kopytko,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
dom energooszczędny, instalacja c.o., koncepcja wentylacji
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska, Aleksandra Kopytko, pesel 1028356.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11882

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa24b70768d03447ba242be1db3099413/
URN
urn:pw-repo:WUTa24b70768d03447ba242be1db3099413

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page