Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wytworzenie i zbadanie wybranych właściwości materiału PCL oraz kompozytu polimerowego w układzie HAp-PCL w odniesieniu do elementów uzyskiwanych technikami druku 3D

Klaudia Bielnicka

Abstract

The aim of this work was to prepare and characterize the polycaprolactone/ hydroxyapatite (PCL/ HAp) and polycaprolactone/ sucrose (PCL/ sucrose) composites based on resorbable biomedical materials with features that can be used in bone tissue engineering. The research on composite materials was conducted in two stages. The early stage of the work included preparation of PCL/ HAp and PCL/ sucrose fibers with the increasing content of Hydroxyapatite and Sucrose. The composites were prepared using the extrusion method. Thermal behaviour and chemical characteristics of composite blends were investigated using methods: thermogravimetry (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). The polymer/ filler interface was analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The results obtained were referred to the reference material which was the biomedical polycaprolactone (PCL). The next stage of the research was to examine the polycaprolactone in terms of mechanical properties, including its use for 3D printing. For this purpose, samples were made using rapid prototyping methods with different fill levels. The samples were subjected to a tensile test and a durability test. The aim of this work was to determine the impact of the infill density on the samples for impact test in aplication for the regeneration of bone tissue defects in the human organism.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Klaudia Bielnicka (WIM) Klaudia Bielnicka Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim
Wytworzenie i zbadanie wybranych właściwości materiału PCL oraz kompozytu polimerowego w układzie HAp-PCL w odniesieniu do elementów uzyskiwanych technikami druku 3D
Promotor
Michał Gloc (WIM/ZPM) Michał Gloc Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Materiałowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
20-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
IM-D.002410
Recenzenci
Michał Gloc (WIM/ZPM) Michał Gloc Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM) Wojciech Święszkowski (WIM/ZPM) Wojciech Święszkowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Słowa kluczowe w języku polskim
polikaprolakton (PCL), hydroksyapatyt (HAp), metody szybkiego prototypowania, kompozyty polimerowe, inżynieria tkankowa, druk 3D
Słowa kluczowe w języku angielskim
polycaprolactone (PCL), hydroxyapatite (HAp), rapid prototyping, polymer composites, tissue engineering, 3D printing
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było wytworzenie i charakterystyka kompozytów z układu: polikaprolakton/ hydroksyapatyt (PCL / HAp) i polikaprolakton/ sacharoza (PCL/ sacharoza) opartych na bioresorbowalnych materiałach biomedycznych o cechach, które można wykorzystać w inżynierii tkankowej. Badania nad materiałami kompozytowymi z układu HAp – PCL przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwsza część pracy obejmowała wytworzenie oraz porównanie właściwości włókien polikaprolaktonu (PCL) o zwiększającej się zawartości hydroksyapatytu (HAp) oraz sacharozy. Kompozyty wytworzono stosując metodę wytłaczania. Włókna poddano analizie termicznej stosując metody: termograwimetrię (TGA) oraz różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). W celu porównania morfologii włókien przeprowadzono obserwacje przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Otrzymane wyniki odniesiono do materiału referencyjnego jakim był medyczny polikaprolakton. Kolejnym etapem było zbadanie polikaprolaktonu pod kątem właściwości mechanicznych z uwzględnieniem zastosowania go do druku 3D. W tym celu wytworzono kształtki metodami szybkiego prototypowania o różnych stopniach wypełnienia. Kształtki poddano statycznej próbie rozciągania oraz próbie udarnościowej. Na podstawie badań starano się ustalić wpływ stopnia wypełnienia na wytrzymałość próbek stosowanych do regeneracji ubytków tkanki kostnej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska_-_Klaudia_Bielnicka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30766

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa1cb0d63a415459e854c9389445bd240/
URN
urn:pw-repo:WUTa1cb0d63a415459e854c9389445bd240

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony