Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a track construction and the geometrical arrangement of the concept of an extension of Szczecin Fast Tram

Kamil Królak

Abstract

This document is an engineering dissertation which includes a project of track construction and the geometrical arrangement of the concept of an extension of Szczecin Fast Tram (SFT). The first part of this diploma thesis contains plans of an extension of SFT up to now and a description of an existing condition of a first stage of SFT. This chapter was enriched by a photo documentation of a fulfilled project as well as comparison of technical parameters of light rail transit tramway tracks in different cities of Poland. The second part of this diploma thesis incorporates a project of a track construction and it’s geometrical arrangement for three variants of a tram route course. Due to the character of this research paper, this document includes in annex an illustration of a situation plan, a longitudinal section and a cross-section of construction. Recapitulation includes conclusion which came during designing process of three variants of a tram route.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Królak (FCE) Kamil Królak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji i układu geometrycznego torowiska tramwajowego w koncepcji rozbudowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
Supervisor
Wojciech Antoni Oleksiewicz (FCE/IRB) Wojciech Antoni Oleksiewicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
47 + zał.
Internal identifier
DIL-3712
Reviewers
Krzysztof Józef Gradkowski (FCE/IRB) Krzysztof Józef Gradkowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Antoni Oleksiewicz (FCE/IRB) Wojciech Antoni Oleksiewicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
torowisko tramwajowe, układ geometryczny toru, konstrukcja, szybki tramwaj, transport publiczny
Keywords in English
tramway tracks, track geometrical arrangement, track construction, light rail transit, public transport
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska jest projektem układu geometrycznego toru oraz konstrukcji torowiska w koncepcji rozbudowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. W pierwszej części pracy, przedstawiono dotychczasowe plany budowy SST oraz opisano stan istniejący I etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Rozdział został wzbogacony w dokumentację fotograficzną zrealizowanego projektu, a także zestawienie porównawcze parametrów technicznych torowisk szybkiego tramwaju w różnych miastach w Polsce. Dalsza cześć pracy została poświęcona projektowi układu geometrycznego toru oraz konstrukcji torowiska dla trzech wariantów przebiegu trasy tramwajowej. Z uwagi na charakter opracowania, niniejsza praca zawiera w załączeniu rysunki planów sytuacyjnych, profili podłużnych oraz przekroi konstrukcyjnych. W podsumowaniu zawarto wnioski powstałe w procesie projektowania, porównujące trzy warianty przebiegu trasy tramwajowej.
File
  • File: 1
    praca_inż-Królak_Kamil-251876.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10902

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa1a0f1ec99404ac4afa47dd10c34bb3c/
URN
urn:pw-repo:WUTa1a0f1ec99404ac4afa47dd10c34bb3c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page