Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of file assignment in storage systems

Daniel Klepacki

Abstract

File assignment problem (FAP) meaning is increasing rapidly along with popularity of storage systems. In the previous decades many algorithms have addressed this problem, nevertheless due to simplifications or different target system specification, none of the methods known by author helps in providing efficient and multi-criteria files to drives assignment solution. In this thesis I'm describing conception and implementation of an algorithm that is capable of solving this issue. At the end I'm elaborating on experiments which aims to proof correctness and efficiency of implemented solution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Klepacki (FEIT/ICS) Daniel Klepacki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Optymalizacja przydziału plików dla systemów udostępniających przestrzeń dyskową
Supervisor
Paweł Wawrzyński (FEIT/ICS) Paweł Wawrzyński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
22/19 (2615)
Reviewers
Robert Marek Nowak (FEIT/ICS) Robert Marek Nowak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Wawrzyński (FEIT/ICS) Paweł Wawrzyński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
problem przydziału plików, optymalizacja, systemy udostępniające przestrzeń dyskową
Keywords in English
file assignment problem, FAP, optimization, storage systems
Abstract in Polish
Problem przydziału plików do dysków ma coraz większe znaczenie wraz ze wzrostem popularności systemów udostępniających przestrzeń dyskową. W poprzednich dekadach powstała duża liczba algorytmów rozwiązujących ten problem, jednak ze względu na uproszczenia albo inną specyfikację systemu docelowego, żadna ze znanych autorowi metod nie pozwala, na realizację wydajnego wielokryterialnego przydziału plików do dysków. W niniejszej pracy opisuję koncepcję i implementację algorytmu, który potrafi rozwiązać ten problem. Na końcu omawiam eksperymenty, mające na celu wykazanie poprawności i wydajności zaimplementowanego algorytmu.
File
  • File: 1
    Final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32094

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa16b3d72d769486688ff92c30abdee4e/
URN
urn:pw-repo:WUTa16b3d72d769486688ff92c30abdee4e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page