Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristics of elastic polyurethane foams with the biodegradable additives

Adam Maciej Szugajew

Abstract

Polyurethane materials are one of the most basic building blocks of the modern plastics industry. Their widespread usage from the automobile industry, to medicinal applications is due to how easy it is to change their properties. Due to a wide stock base, polyurethane can be applied in the form of glues, synthetic skin, elastomers, foams, etc. Due to recent advancements in the field of environmental protection, as well as the increasing awareness of humanities impact on ecology, there has been a need to adapt to a more eco-friendly world. In polyurethanes, this trend began with the omitting of freon from recipes, as it’s negative impact on the ozone layer became one of the best recognised campaigns against the so-called “greenhouse gases”. Currently, due to the progressive depletion of raw natural resources such as oil, as well as the steady increase in size of landfills, there is a need for recyclable. Although recycling is an ideal method of saving the environment, it can be unpractical due to the variety of polyurethane materials on the market. Hence, scientists also try to develop ways to hasten the slow degradation of polyurethanes in the natural environment. In the present work, a novel biodegradation inducing additive released by the BioSphere company, has been added to elastic polyurethane foams. Although the additive has been found effective for, among others, polystyrene, polyethylene, polypropylene, it has not yet been tested for polyurethane. The results of the conducted study have shown that the prodegradation agent does not clearly affect the speed at which the polyurethane elastic foams degrade, however it does change various mechanical properties such as density, compressive strength and SAG factor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Maciej Szugajew (FMSE) Adam Maciej Szugajew,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Charakterystyka elastycznych pianek poliuretanowych z dodatkiem prodegradanta
Supervisor
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001986
Reviewers
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Rafał Wróblewski (FMSE/DCFM) Rafał Wróblewski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
elastyczne pianki poliuretanowe; prodegradant; biodegradacja; starzenie; skaningowa kalorymetria różnicowa; analiza termograwimetryczna; spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera; skaningowa mikroskopia elektronowa; gęstość pozorna; wytrzymałość na ściskanie;
Keywords in English
elastic polyurethane foams; prodegradant; biodegradation; aging; differential scanning calorimetry; thermogravimetric analysis; Fourier transform infrared spectroscopy; scanning electron microscopy; apparent density; compressive strength;
Abstract in Polish
Materiały poliuretanowe stanowią jeden z podstawowych elementów rynku tworzyw sztucznych. Ze względu na swoją szeroką bazę surowcową oraz możliwość sterowania właściwościami w dużym zakresie, są one stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim, budowniczym oraz wielu innych. Poliuretany występują w różnych formach – od cienko warstwowych klejów i powłok, przez lite elastomery aż po elastyczne, porowate pianki. Jednak ze względu na postęp w dziedzinie ochrony środowiska oraz rosnącej świadomości ekologicznej, standardowe składy poliuretanów muszą ulegać zmianie. Na początku zmieniano takie surowce jak freon, którego szkodliwe działanie na warstwę ozonową wykorzystano, jako sztandarowy przykład niszczenia środowiska przez człowieka. Obecnie duży problem stanowi recykling poliuretanów – w środowisku degradują one zbyt wolno, aby móc je efektywnie składować. Dlatego w różnych laboratoriach trwają badania w poszukiwaniu nowych metod recyklingu oraz przyśpieszenia degradacji poliuretanów. W niniejszej pracy zbadano wpływ dodatku sprzyjającego biodegradacji do tej pory stosowanego wyłącznie do polietylenu, polistyrenu czy polipropylenu. W wyniku pracy stwierdzono, że prodegradant nie wpływa znacząco na szybkość degradacji badanych elastycznych pianek poliuretanowych, a jednocześnie obniża ich wytrzymałość na ściskanie, podwyższa współczynnik komfortu oraz zwiększa gęstość.
File
  • File: 1
    253248_AdamSzugajew_PracaDyplomowaInzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8070

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa0f0ad84f7564a59adf52e45acbffde9/
URN
urn:pw-repo:WUTa0f0ad84f7564a59adf52e45acbffde9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page