Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena zagrożenia wybranych ekosystemów roślinnych w Polsce związanego ze stężeniem ozonu toposferycznego

Kamila Kowalska

Abstract

Celem pracy była ocena zagrożenia ekosystemów roślinnych w Polsce związanym ze stężeniami ozonu troposferycznego. W pierwszej kolejności opisano jak powstaje O3, prekursory ozonu oraz warunki meteorologiczne sprzyjające tworzeniu się gazu. Następnie scharakteryzowano stan zanieczyszczenia powietrza ozonem w Polsce i Europie. Skupiono się również na skutkach jakie ozon wywołuje u ludzi oraz roślin. W dalszej części pracy przedstawiono wybrane ekosystemy roślinne w Polsce oraz stacje, na których wykonywane były pomiary stężenia ozonu. Stacje położone są w różnych regionach kraju. Do oceny zagrożenia wykorzystano współczynnik AOT40, który został policzony dla 6 wybranych stacji na podstawie danych GIOŚ z dni 1.05-31.07.2014 r.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamila Kowalska (FEE) Kamila Kowalska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Juda-Rezler (FEE/CEP) Katarzyna Juda-Rezler,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Ocena zagrożenia, ozon troposferyczny, AOT40, ekosystemy roślinne
File
  • File: 1
    KowalskaKamilapracainżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12125

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa0c4cededbe54b7b89d4e3d4610bff48/
URN
urn:pw-repo:WUTa0c4cededbe54b7b89d4e3d4610bff48

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page