Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Designing and programming system for measuring an overload in the car

Robert Jacek Drabent

Abstract

The aim of this work is to design, build and program a system for measuring the overload occurring on board a passenger car. The system measures the overload in three levels and visualizes them in real time. Its power source comes from a battery. It communicates with a PC computer via Bluetooth. The choice of topic was inspired by my passion for motorization and car rallies. Overload recording systems are a common solution in the world of rallying, they are an essential element of the telemetry of the ride. In this work I present the project draft and the elements which were used, and describe the stages of the construction, programming and calibration of the system. I present as well the imperfections, the practical use and the plans for further development of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Jacek Drabent (FEIT) Robert Jacek Drabent,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zaprojektowanie i zaprogramowanie układu mierzącego przeciążenie w samochodzie
Supervisor
Henryk Chaciński (FEIT/IRMT) Henryk Chaciński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-11-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bogumił Konarzewski (FEIT/IRMT) Bogumił Konarzewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Henryk Chaciński (FEIT/IRMT) Henryk Chaciński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
akcelerometr, przeciążenia, układ mierzący, Bluetooth
Keywords in English
accelerometer , overloading, measuring system , Bluetooth
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie układu mierzącego przeciążenia zachodzące na pokładzie samochodu osobowego. Układ dokonuje pomiarów przeciążeń w trzech płaszczyznach oraz wizualizuje je w czasie rzeczywistym. Posiada zasilanie z wykorzystaniem akumulatora. Komunikuje się z komputerem PC za pomocą modułu Bluetooth. Wybór tematu pracy jest podyktowany przez moją pasję do motoryzacji oraz rajdów samochodowych. Układy rejestrujące przeciążenia są powszechnym rozwiązaniem w świecie rajdów, stanowią one podstawowy element telemetrii przejazdu. W pracy przedstawiłemprojekt układu, zastosowane elementy urządzenia, a następnie opisałem etapy budowy, programowania i kalibracji układu. Przedstawiłem również niedoskonałości, zastosowanie praktyczne oraz plany rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    Projekt inż Robert Drabent.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14511

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa0bc6783b12743e585260eeac167cad9/
URN
urn:pw-repo:WUTa0bc6783b12743e585260eeac167cad9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page