Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modification of epoxy resins with the SIS (styrene/isoprene/styrene) block copolymer modified by boron derivative

Krzysztof Kowalewski

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of the addition of pure and modified with boron derivative copolymer styrene/isoprene/styrene( SIS ) on mechanical properties and morphology of obtained epoxy compositions. This work consists of two main parts : literature and experimental. In the literature were included informations about the use of epoxy resins as well as information relating to modification of epoxy resins. In the experimental part describes the raw materials used, the methodology of sample preparation., description of analytical methods used in the work, and the obtained results. The discussion of the results was presented too. Based on the obtained results it can be concluded that more effective as modifier of epoxy resin is SIS/9-BBN. It significantly improves the impact resistance of epoxy resin and at the same time only slightly reduces the tensile and flexural strengths.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Kowalewski (FCEMP) Krzysztof Kowalewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Modyfikacja żywic epoksydowych przy użyciu kopolimeru blokowego SIS zmodyfikowanego pochodną boru
Supervisor
Izabella Legocka (FCEMP/IC) Izabella Legocka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Izabella Legocka (FCEMP/IC) Izabella Legocka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Żywice epoksydowe, modyfikacja, kopolimer blokowy, właściwości mechaniczne morfologia.
Keywords in English
Epoxy resins, modification, block copolymer, mechanical properties, morphology.
Abstract in Polish
Celem pracy była zbadanie wpływu dodatku czystego kopolimerem SIS oraz kopolimeru zmodyfikowanego pochodną boru SIS/9-BBN na właściwości mechaniczne oraz morfologie kompozycji epoksydowej Powyższa praca składa się z dwóch głównych części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej zawarte zostały wiadomości dotyczące żywic epoksydowych zastosowanie oraz informacje dotyczące modyfikacji żywic epoksydowych. W części doświadczalnej przedstawiono opis stosowanych surowców, metodykę otrzymywania próbek. Opis metod analitycznych stosowanych w pracy oraz uzyskane wyniki i ich opracowanie. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizie uzyskanych wyników sformułowano końcowe wnioski, z których można wywnioskować , ze efektywniejszym modyfikatorem żywicy epoksydowej jest SIS/9-BBN ponieważ poprawia udarność żywicy epoksydowej a przy tym tylko nieznacznie obniża wartości przy rozciąganiu i zginaniu. Analizując wyniki stwierdzono że optymalna ilość kopolimeru SIS/9BBN wprowadzanego do kompozycji ŻE wynosi 1%mas.
File
  • File: 1
    253878_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8104

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa089d475fd0b416db10e0385d19c7996/
URN
urn:pw-repo:WUTa089d475fd0b416db10e0385d19c7996

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page