Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a motel building with a gallery layout

Piotr Tomasz Przybysz

Abstract

The diploma thesis contains the construction project of a motel building with a gallery layout. The building is designed as a two-storey building with a monolithic reinforced concrete structure. The main frame is filled with masnonary elements. The roof of the building is designed as non-ventilated flat roof with a profiled bottom layer. 24 motel rooms are planned in the building (12 - on the ground level storey and 12 - on the first level above ground storey). The thesis consists of a descriptive part and a calculation part. In the descriptive part there is a technical description in which there is a description of the building, a description of the technologies and materials used. In the calculation part there are static and strength calculations of selected elements of the structural system. The calculations of the following elements of the object have been made: • a reinforced concrete ceiling above the living quarters and the communication gallery, • reinforced concrete longitudinal beam for curtain walls, • reinforced concrete frame. The thesis ends with a brief summary and bibliographies, drawings and tables were placed. The work includes selected architectural and construction drawings as well as other necessary attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Tomasz Przybysz (FCEMP) Piotr Tomasz Przybysz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt budynku motelu o układzie galeriowym
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
konstrukcja ramowa, motel, układ galeriowy, konstrukcja żelbetowa
Keywords in English
construction frame, motel, gallery layout, reinforced concrete structure
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska zawiera projekt konstrukcyjny budynku motelu o układzie galeriowym. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny o konstrukcji ramowej, żelbetowej monolitycznej. Ściany osłonowe wykonane zostaną z elementów murowych. Dach obiektu zaprojektowano jako stropodach niewentylowany z profilowaną warstwą spadkową. W obiekcie przewidziano 24 pokoje motelowe (12 - na parterze oraz 12 - na piętrze). Praca składa się z części opisowej oraz części obliczeniowej. W części opisowej znajduje się opis techniczny, w którym zamieszczono charakterystykę obiektu oraz opis zastosowanych technologii i materiałów. W części obliczeniowej zamieszczono obliczenia statyczno - wytrzymałościowe wybranych elementów układu konstrukcyjnego. W pracy wykonano obliczenia następujących elementów obiektu: • żelbetowego stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi oraz galerii komunikacyjnej, • żelbetowej belki podłużnej pod ściany osłonowe, • ramy żelbetowej. Na końcu pracy umieszczono krótkie podsumowanie oraz spisy: bibliograficzny, a także rysunków i tablic. Do pracy dołączono wybrane rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, a także inne niezbędne załączniki.
File
  • File: 1
    Projekt_budynku_motelu_o_układzie_galeriowym_-_Piotr_Tomasz_Przybysz_nr._albumu_263616.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18302

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa0125751e5974595b93bfec574518786/
URN
urn:pw-repo:WUTa0125751e5974595b93bfec574518786

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page