Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of passanger car suspension stiffnes on the wheels flange wear rate on curved track with small radius

Marek Jan Jarocki

Abstract

In my work I showed the possibilities offered by computer analysis of wheel wear on the train passenger quadaxial on the track with a small radius of the arc. A specialized program Vi-rail allowed to model an object of study which included profiles of cross wheels and the rails and the wheels of the model of contact rails built on the theory of nonlinear rolling Kalker. It has been shown that proper selection of suspension stiffness of the first and second-degree of suspension, significantly affects the wear wheel and rail traffic on the track curved with a small radius of the arc.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Jan Jarocki (FACME) Marek Jan Jarocki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wpływ sztywności zawieszenia wagonu pasażerskiego na zużycie obrzezy kół w ruchu po torze zakrzywionym o małym łuku
Supervisor
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
20
Internal identifier
SIMR; D-1421
Reviewers
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jerzy Zaborowski (FACME/IV) Jerzy Zaborowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Zużycie obrzeży kół, 2.Sztywność zawieszenia, 3.Tor zakrzywiony o małym promieniu łuku
Keywords in English
1.Wheels flange wear rate, .2.Suspension stiffness, 3.Curved track with small radius
Abstract in Polish
W mojej pracy pokazałem możliwości, jakie daje analiza komputerowa zużycia kół w wagonie pasażerskim czteroosiowym na torze o małym promieniu łuku. Specjalistyczny program Vi-rail pozwolił zamodelować obiekt badań, który uwzględniał rzeczywiste profile poprzeczne kół i szyn oraz model kontaktu kół z szynami zbudowany na bazie nieliniowej teorii toczenia Kalkera. Wykazano, że właściwy dobór sztywności zawieszenia pierwszego i drugiego stopnia zawieszenia, znacząco wpływa na zużycie kół i szyn w ruchu po torze zakrzywionym o małym promieniu łuku.
File
  • File: 1
    Marek Jarocki 224808.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11982

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9fe8afb6ee344caea94612578bfc1b50/
URN
urn:pw-repo:WUT9fe8afb6ee344caea94612578bfc1b50

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page