Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badania drgań fotela operatora oraz kierownicy w ciągniku

Piotr Jędra

Abstract

Numerous processes that occur during the operation of any equipment generate certain vibroacoustic phenomena, for instance vibration and noise. By analyzing these vibration signals it becomes possible to obtain essential information concerning the condition of machinery and mechanical devices. The analysis of vibration remains an extremely vital part of the vibroacoustic research as it has a direct impact on human body. The study was carried out with the use of the tractor Zetor Model 7211. Observed signals were loaded and eventually they underwent the Fourier transform. As a result DFT graphs were received. Also, it was possible to fit the calculated values of operating components' frequency to the DFT graphs.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Jędra (WBMiP) Piotr Jędra Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Badania drgań fotela operatora oraz kierownicy w ciągniku
Promotor
Waldemar Kurowski (WBMiP/IIM) Waldemar Kurowski Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Waldemar Kurowski (WBMiP/IIM) Waldemar Kurowski Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Henryk Rode (WBMiP/IIM) Henryk Rode Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
drgania, wibroakustyka, widmo, sygnał
Słowa kluczowe w języku angielskim
vibration, vibroacoustics, graph, signal
Streszczenie w języku polskim
Wiele procesów występujących podczas funkcjonowania urządzeń generuje zjawiska wibroakustyczne. Należą do nich na przykład drgania i hałas. Poddając analizie sygnały wibroakustyczne możliwe jest uzyskanie wielu cennych informacji dotyczących stanu technicznego maszyn i urządzeń mechanicznych. Badania drgań są ważną częścią badań wibroakustycznych gdyż mają bezpośredni wpływ na organizm człowieka. Badania zostały przeprowadzone na ciągniku marki Zetor model 7211. Pobrane sygnały po zapisie zostały poddane transformacji Fouriera i otrzymano wykresy widma DFT. Udało się dopasować obliczeniowe wartości częstotliwości funkcjonujących podzespołów do wykresów widma DFT.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8192

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9fcdf0ddcba54aed83877f9b14c84524/
URN
urn:pw-repo:WUT9fcdf0ddcba54aed83877f9b14c84524

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony