Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vibration research of operator's seat and steering wheel of the tractor

Piotr Jędra

Abstract

Numerous processes that occur during the operation of any equipment generate certain vibroacoustic phenomena, for instance vibration and noise. By analyzing these vibration signals it becomes possible to obtain essential information concerning the condition of machinery and mechanical devices. The analysis of vibration remains an extremely vital part of the vibroacoustic research as it has a direct impact on human body. The study was carried out with the use of the tractor Zetor Model 7211. Observed signals were loaded and eventually they underwent the Fourier transform. As a result DFT graphs were received. Also, it was possible to fit the calculated values of operating components' frequency to the DFT graphs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Jędra (FCEMP) Piotr Jędra,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania drgań fotela operatora oraz kierownicy w ciągniku
Supervisor
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
drgania, wibroakustyka, widmo, sygnał
Keywords in English
vibration, vibroacoustics, graph, signal
Abstract in Polish
Wiele procesów występujących podczas funkcjonowania urządzeń generuje zjawiska wibroakustyczne. Należą do nich na przykład drgania i hałas. Poddając analizie sygnały wibroakustyczne możliwe jest uzyskanie wielu cennych informacji dotyczących stanu technicznego maszyn i urządzeń mechanicznych. Badania drgań są ważną częścią badań wibroakustycznych gdyż mają bezpośredni wpływ na organizm człowieka. Badania zostały przeprowadzone na ciągniku marki Zetor model 7211. Pobrane sygnały po zapisie zostały poddane transformacji Fouriera i otrzymano wykresy widma DFT. Udało się dopasować obliczeniowe wartości częstotliwości funkcjonujących podzespołów do wykresów widma DFT.
File
  • File: 1
    praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8192

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9fcdf0ddcba54aed83877f9b14c84524/
URN
urn:pw-repo:WUT9fcdf0ddcba54aed83877f9b14c84524

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page