Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating photogrammetric 3D models based on UAV images

Cezary Sosnowski

Abstract

The parent aim of the project was to study possibilities of uses images taken from un-manned aerial vehicle to creating 3D photogrammetric models. Nowadays, the development in UAV technology and cameras miniaturization allow to use the UAVs in low range photogrammetry. It gives possibility to get images of the object in every position around the object. During the experimental part of researches an Aibotix X6 with Olympus E-PL 7 camera was used which belong to the Leica Geosystems Polska Company. As a referential data was used point cloud taken from Z+F 5006 scanner which belong to Department of Photogrammetry, Re-mote Sensing and Spatial Information Systems. To elaborate an images (aerotriangulation, building dense cloude) was used Agisoft Pho-toScan Proffesional software. For further calculation was used CloudeCompare, Autodesk Re-Cap and ArcMap. The analysis revealed that Unmanned Aerial Systems can be used in low range photogram-metry. Experiment confirmed the possibilities of creating the high quality 3D models, simultane-ously shows that direct usage of photogrammetric rules is absolutely necessary. The experiment allow to understand rapid progress which came in these technology as a professional measurement method.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Sosnowski (FGC) Cezary Sosnowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Tworzenie fotogrametrycznych modeli 3D z danych z bezzałogowego systemu latającego
Supervisor
Zdzisław Kurczyński (FGC/DPRSISIS) Zdzisław Kurczyński,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zdzisław Kurczyński (FGC/DPRSISIS) Zdzisław Kurczyński,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Michał Kowalczyk (FGC/DPRSISIS) Michał Kowalczyk,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
BSL, model 3D, chmura punktów, wielowirnikowiec, kamera
Keywords in English
UAV, model 3D, point cloud, multirotor, camera
Abstract in Polish
Nadrzędnym celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania zdjęć wy-konanych z pokładu Bezzałogowego Systemu Latającego do wytworzenia fotogrametrycznych modeli 3D. Współcześnie, dzięki postępowi technicznemu w dziedzinie zdalnie sterowanych platform latających oraz miniaturyzacji aparatów fotograficznych, jak również rozwojowi algorytmów stosowanych w przetwarzaniu obrazów, BSL wkraczają w zakres prac wykonywanych techno-logiami fotogrametrii bliskiego zasięgu. Wnoszą w tę technologie także nową wartość dodaną jaką jest możliwość łatwego uzyskania zdjęć obiektu z dowolnego położenia w otaczającej prze-strzeni. Podczas przeprowadzania części eksperymentalnej, zastosowany został dron Aibotix wy-posażony w aparat cyfrowy Olympus E-PL 7 należąc do firmy Leica Geosystems Polska. Jako materiał referencyjny posłużyła chmura punktów uzyskana za pomocą skanera laserowego Z+F 5006 udostępniona przez Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzen-nej Politechniki Warszawskiej. Proces aerotriangulacji oraz generowania produktów pochodnych ze zdjęć został przepro-wadzony z wykorzystaniem oprogramowania Agisoft PhotoScan Proffesional. Do dalszej ob-róbki oraz przeprowadzania analiz zostały wykorzystane programy takie jak CloudeCompare, Autodesk ReCap oraz ArcMap. Przeprowadzone analizy wykazały użyteczność tego typu systemów do zastosowań z dziedziny fotogrametrii bliskiego zasięgu. Eksperyment potwierdził możliwość wygenerowania wysokiej jakości modeli 3D, jednocześnie wskazując na absolutną konieczność stosowania się do zasad sztuki opracowań fotogrametrycznych podczas procesu pozyskiwania zdjęć. Doświadczenie pozwoliło zrozumieć jak gwałtowny postęp nastąpił w opisywanej techno-logii, jako profesjonalnej metody pomiarowej.
File
  • File: 1
    Cezary_Sosnowski_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5369

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9fb7bf7ad01d4c3a95ed5832bef77354/
URN
urn:pw-repo:WUT9fb7bf7ad01d4c3a95ed5832bef77354

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page