Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet-based distance learning system

Krzysztof Skorupka

Abstract

This thesis describes designing and development of distance learning system. It has a form of an Internet service. The first part of the thesis is dedicated to e-learning, its forms and practical usage. Next chapters investigate the gathering of business requirements, its analysis, and technology preferences. This paper also contains implementation notes, application installation instructions, manual of its usage and examples of test scenarios.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Skorupka (FEIT) Krzysztof Skorupka,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Internetowy system do zdalnego nauczania
Supervisor
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
4/16 (2118)
Reviewers
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
e-learning, zdalne nauczanie, aplikacja internetowa, serwis internetowy
Keywords in English
e-learning, distance learning, web application
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest projektowaniu i tworzeniu systemu do zdalnego nauczania, a konkretnie do e-learningu. System ten ma formę serwisu internetowego i został zrealizowany na zlecenie zewnętrznego klienta. W pracy poruszone są zagadnienia związane z samym e-learningiem, jego typami oraz praktycznym wykorzystaniem. Opisany jest także proces zbierania i analizowania wymagań projektowych oraz wyboru właściwych technologii. Znajdują się tu również objaśnienia zastosowanych rozwiązań implementacyjnych, opis instalacji aplikacji, instrukcja jej użytkowania oraz omówienie przeprowadzonych testów.
File
  • File: 1
    246442 - Krzysztof Skorupka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9776

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f9575ba831947a5867f560fad9f8d6e/
URN
urn:pw-repo:WUT9f9575ba831947a5867f560fad9f8d6e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page