Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of organization of cargo handling in transport of products from the dairy industry

Anna Natalia Guzek

Abstract

The purpose of the thesis was preparation the project of cargo handling organization, which are part of the transport process for products of the dairy industry. During the elaboration the project parameters related to cargo operations for the two types of cargo and two types of means of transport have been included. As the subject of analysis the products of the dairy industry have been chosen: pasteurized milk, yoghurt and butter. Due to the sensitivity of dairy products, the requirements of sanitation and temperature were included for maintaining high quality in the transport chain. For the transport of selected products of the dairy industry the EUR-pallet as packaging unit have been chosen. The analysis of the different variants of settings on loading units on the vehicle enabled to select the solution maximizing the cargo area of the vehicles. Thanks to calculation the various parameters related to the cargo handling, such as duration of activities, effort from the operation of the devices and the efficiency of a transport, the influence of a proper selection regarding the means of transport and load devices was specified. The variant of project which allows to implement the cargo handling more quickly, more effectively and at minimum cost has been indicated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Natalia Guzek (FT) Anna Natalia Guzek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji prac ładunkowych w transporcie produktów z branży mleczarskiej
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, prace ładunkowe, środki transportu, produkty mleczarskie,organizacja
Keywords in English
transportation, cargo handling, means of transport, dairy industry, organization
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było wykonanie projektu organizacji prac ładunkowych, które są częścią procesu transportowego produktów branży mleczarskiej. Przy realizacji projektu uwzględniono wartości parametrów, które charakteryzują czynności ładunkowe, ze względu na zastosowanie dwóch typów środków ładunkowych oraz dwóch typów środków przewozowych, znacząco różniących się ładownością. Jako przedmiot transportu wybrano produkty z branży mleczarskiej: mleko pasteryzowane, jogurt oraz masło. Ze względu na wrażliwość przewożonych produktów, przy realizacji projektu wzięto pod uwagę wymogi sanitarne i temperaturowe, zapewniające utrzymanie wysokiej jakości w łańcuchu transportowym. Do tworzenia jednostek ładunkowych, zawierających wybrane produkty z branży mleczarskiej, zastosowano standardowe palety typu EUR. Dokonano analizy różnych wariantów ustawienia jednostek ładunkowych na pojeździe, co pozwoliło wybrać rozwiązanie, umożliwiające maksymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej pojazdów. Dzięki obliczeniu wartości poszczególnych parametrów, związanych z pracami ładunkowymi, takich jak: czasy trwania czynności, pracochłonność ze względu na pracę urządzeń oraz wydajność środków przewozowych, określono wpływ doboru środków przewozowych i ładunkowych na te prace. Wskazano także wariant projektowy, który pozwala na realizację prac ładunkowych w najkrótszym czasie, przy minimalnych kosztach i wysokiej wydajności.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska A.Guzek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13849

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f8abd04ea2f4b3bbe5c30011d20283d/
URN
urn:pw-repo:WUT9f8abd04ea2f4b3bbe5c30011d20283d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page