Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The evaluation of the bending moments redistribution in a fibre reinforced concrete slab after the cracking

Artur Bajson

Abstract

The subject of the thesis is the analysis of reasons of damage of fibre reinforced concrete industrial floors designed based on classical Westergaard method postulate: a concrete slab situated on a Winkler soil base. The calculations results obtained with a software available on the market that is used to design fibre concrete floors were compared with the results obtained with the analytical method, with the analytical method with partial use of the ABC Płyta software and with the analysis of internal forces made with a FEM software. The analysis of the bending moments redistribution caused by the loss of flexural rigidity of a slab in the locations of cracks development and the influence of the redistribution of moments on cracking on the upper surface of the floor in the communication parts was made. In the first chapter the classical method of the design of slabs situated on Winkler resilient soil base was described. The consistency of the results obtained with a software available on the market and analytical calculations was checked. Subsequently, the attempt of improving the classical method by determining new coefficients of the impact of adjoining forces was made. The calculations results were compared with those that were obtained in the slab model loaded as in the design postulates. The second chapter describes fibre reinforced concrete that is often used as the material of industrial floors due to lower costs of realisation compared to a traditional cross reinforced slab. Terms such as: equivalent strength, tensile strength and bearing capacity were described. In the third chapter the bending moments redistribution process occurring due to cracks formation was analysed. The impact of cracks formation under racks, on the undersurface of the slab, on the cracks of the upper surface of communication parts where forklifts work was checked.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Bajson (FCEMP) Artur Bajson,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Ocena redystrybucji momentów zginających w fibrobetonowej posadzce przemysłowej po zarysowaniu
Supervisor
Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
posadzka przemysłowa, fibrobeton, redystrybucja momentów
Keywords in English
industrial floor, fibre reinforced concrete, moments redistribution
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza przyczyn uszkodzeń przemysłowych posadzek fibrobetonowych zaprojektowanych na podstawie założeń klasycznej metody Westergaarda: betonowej płyty ułożonej na podłożu Winklera. Porównano wyniki obliczeń wykonanych przy pomocy dostępnego na rynku programu „Posadzka” do wymiarowania fibrobetonowych posadzek przemysłowych, z wynikami otrzymanymi metodą analityczną, analityczną z częściowym wykorzystaniem programu ABC Płyta oraz analizą sił wewnętrznych wykonaną przy pomocy programu wykorzystującego MES. Przeprowadzono również analizę redystrybucji momentów zginających spowodowanej spadkiem sztywności giętnej płyty w miejscach powstania rys oraz wpływ redystrybucji momentów na zarysowanie górnej powierzchni posadzki w częściach komunikacyjnych. W pierwszym rozdziale opisano klasyczną metodę wymiarowania płyt na sprężystym podłożu winklerowskim. Sprawdzono zgodność wyników otrzymanych z dostępnego na rynku programu z obliczeniami analitycznymi. Następnie podjęto próbę udoskonalenia klasycznej metody przez wyznaczenie nowych współczynników wpływu sąsiednich sił. Otrzymane wyniki porównano z wartościami uzyskanymi w modelu płyty obciążonej, jak w założeniach projektowych. Rozdział drugi opisuje fibrobeton, który ze względu niższe koszty wykonania w porównaniu do tradycyjnej żelbetowej płyty krzyżowo zbrojonej, jest chętnie stosowany jako materiał posadzek przemysłowych. Opisano pojęcia związane z fibrobetonem takie, jak: wytrzymałość równoważna, wytrzymałość na rozciąganie oraz nośność. W trzecim rozdziale przeanalizowano proces redystrybucji momentów zginających zachodzący wskutek powstania rys. Sprawdzono wpływ, jaki ma powstanie rys na spodzie płyty pod regałami na zarysowanie górnej powierzchni części komunikacyjnych po których poruszają się wózki widłowe.
File
  • File: 1
    Artur_Bajson_-_Ocena_redystrybucji_momentów_zginających_w_przemysłowych_posadzkach_fibrobetonowych_po_zarysowaniu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33772

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f88f4bf05524633b6cdde87df457847/
URN
urn:pw-repo:WUT9f88f4bf05524633b6cdde87df457847

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page