Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of multifunctional building in the complex of sports facilities

Weronika Klaudia Krajniak

Abstract

The theme of this engineering thesis is the design of multifunctional building in the complex of sports facilities. The building is located in a complex of sports facilities which includes year-round multipurpose playground and seasonal ice rink. In the building there will be for example: storage areas for sports equipment, locker rooms, washrooms, lavatories, rental skates and fitness room. The housing estate complex of sports facilities conduces active recreation for local residents. The thesis includes conceptual design of wooden construction building, in which bear-loading elements of roof construction are propped against ferroconcrete column. Designed girders are pitched cambered beam with straight bottom flange made by glue laminated timber. The construction was additionally boned by purlins. Columns supporting girders are mounted on ferroconcrete footings. The building envelope is made by wooden stud wall construction and the roofing is made by insulated panels. Thesis scope: - functional and utility layout of the building - design of construction and building foundation - drawings of selected elements - general guidance of construction
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Klaudia Krajniak (FCEMP) Weronika Klaudia Krajniak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wielofunkcyjnego zaplecza osiedlowego zespołu obiektów sportowych
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
drewno, dźwigar trapezowy, płatew, ściana szkieletowa, słup żelbetowy, stopa fundamentowa
Keywords in English
wood, girder, pitched cambered beam with straight bottom flange, purlin, stud wall, ferroconcrete column, footing
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest projekt wielofunkcyjnego zaplecza osiedlowego zespołu obiektów sportowych. Budynek zlokalizowany jest w kompleksie obiektów sportowych obejmujących całoroczne boisko wielofunkcyjne i sezonowe lodowisko. W budynku usytuowane będą m.in.: pomieszczenia magazynowe umożliwiające przechowywanie sprzętu, szatnie z natryskami i toaletami, wypożyczalnia łyżew oraz sala do ćwiczeń. Osiedlowy zespół obiektów sportowych będzie sprzyjał aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Praca zawiera projekt koncepcyjny budynku o konstrukcji drewnianej, w którym elementy nośne przekrycia dachowego oparte są na słupach żelbetowych. Zaprojektowano dźwigary trapezowe dwuspadowe z drewna klejonego warstwowo. Konstrukcja dodatkowo została usztywniona płatwiami. Słupy podtrzymujące dźwigary posadowione są na stopach fundamentowych. Obudowę budynku stanowią ściany w konstrukcji szkieletowej, a przekrycie dachu płyty warstwowe ocieplone. Zakres pracy obejmuje: - układ funkcjonalno-użytkowy budynku - projekt konstrukcji i fundamentów - rysunki wybranych elementów - ogólne wytyczne konstrukcji
File
  • File: 1
    245796_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4243

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f69e3e3e3bf419c90c1973abf54e4b1/
URN
urn:pw-repo:WUT9f69e3e3e3bf419c90c1973abf54e4b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page