Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Restrictions on freedom of speech in Poland after 1944. The study of selected cases

Alicja Julia Seroczyńska

Abstract

This bachelor's thesis entitled: „Restrictions on freedom of speech in Poland after 1944. The study of selected cases” has a descriptive nature. Its aim was obtained information about restrictions on freedom of expression in Poland since 1944 and presented them in selected cases from various areas of life. The analyzed examples are based on fields of media, politics, art and history. In the first chapter, the author defined the concept of freedom of speech and presented its classification and discussed the development of freedom in Poland, pointing to its international and national protection. The next chapter deals with the subject of legal regulations in the field of freedom of speech. Author presented legal acts originating from three different levels of rank: national, international and European. The third chapter is directly related to work. The author focuses on the description of current threats to freedom of speech and thus raises the issues of the sources and consequences of violation of the discussed freedom. This bachelor's thesis allows to enlarge the knowledge about freedom of speech and realise, how much in present times this freedom, although protected by institutions and regulated by law, is immorally violated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Alicja Julia Seroczyńska (FASS) Alicja Julia Seroczyńska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ograniczenia wolności słowa w Polsce po 1944 roku. Studium wybranych przypadków
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
1. Swoboda wypowiedzi 2. Cenzura 3. Granice wolności słowa 4. Wolność słowa 5. Demokracja 6. Akty prawne
Keywords in English
1. Freedom of expression 2. Censorship 3. The limits of freedom of expression 4. Democracy 5. Legal acts
Abstract in Polish
Niniejsza praca pt.: „Ograniczenia wolności słowa w Polsce po 1944 roku. Studium wybranych przypadków” ma charakter opisowy, jej celem było uzyskanie informacji o ograniczeniach swobody wypowiedzi występujących w Polsce od 1944 roku i przedstawienie ich na wybranych przypadkach pochodzących z różnorodnych dziedzin życia. Analizowane przykłady opierają się na płaszczyznach tj. media, polityka, sztuka oraz historia. W pierwszym rozdziale pracy autor zdefiniował pojęcie wolności słowa i przedstawił jego klasyfikację oraz omówił rozwój swobody w Polsce, wskazując na jej międzynarodową i krajową ochronę. W kolejnym rozdziale została poruszona tematyka uregulowań prawnych z zakresu wolności słowa, gdzie zaprezentowano akty prawne pochodzące z trzech różnych szczebli rangi: krajowej, międzynarodowej i europejskiej. Trzeci rozdział bezpośrednio dotyczy problematyki pracy. Autor skupia się w nim na opisaniu aktualnych zagrożeń dla wolności słowa i co za tym idzie porusza kwestie źródeł i skutków naruszania omawianej swobody. Niniejsza praca pozwala na zagłębienie wiedzy na temat wolności słowa oraz uświadomienie, jak w dużym stopniu w dzisiejszych czasach swoboda ta, chociaż chroniona przez instytucje i regulowana prawem, jest niemoralnie pogwałcana.
File
  • File: 1
    283050_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34621

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f6309748388409bb9e56104a60b8280/
URN
urn:pw-repo:WUT9f6309748388409bb9e56104a60b8280

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page