Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structure project of the triple-nave steel hall with internal transport realized by cranes

Piotr Andrzej Tomaszewski

Abstract

The topic of the thesis is structure project of the triple-nave industry hall with the internal transport realized by cranes. Axial dimensions of the structure are 72,0m by 162,0m. The height of the hall in the highest point is 11,9m. There are cranes of capacity 15 tones in each nave. Cranes work all along the hall. The construction of the hall was designed due to dynamic loads caused by moving cranes. The main bearing system are plane frames which consist of trusses and columns. The distance beetwen each of the plane frames is 6,0m. Trusses are simply-supported on columns. The columns are supported by pivot joints in the foundations. The static scheme of crane girders is one-span simply-supported beam. The profile of the crane beams is IPE beam with extra welded angle profiles at both sides of the flange. The flanges of the trusses are I beam, the crossing bars are square tubes. The columns' profile is variable. Upper parts are one-leg, bottom parts - two-leg made by HEA profiles crossed by square tubes. Calculations of the internal forces occuring in the whole structure were made by means of Autodesk Robot Structural Analisys. The dimensioning of the structure bars were made according to European normatives EN (Eurocodes). Thesis consists of fourteen chapters. There is a technical description in the first one, which includes the basic information about the structure of the hall, design criteria, ground conditions and the structure materials. The chapters between the second and the tenth includes statement of loads, results of the static calculations and dimensioning of each parts of the structure. There is a bibliography placed in the eleventh chapter. The twelfth chapter includes list of drawings, thirteenth - list of tables and the last one - list of attachments. There are necessary technical drawings attached to the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Andrzej Tomaszewski (FCE) Piotr Andrzej Tomaszewski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt hali o konstrukcji stalowej trójnawowej z transportem podpartym
Supervisor
Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
134+załączniki
Internal identifier
DIL-5341
Reviewers
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala stalowa, belka podsuwnicowa, dźwigar kratowy, słup skratowany, Eurokod
Keywords in English
steel hall, crane beam, truss, truss column, Eurokode
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt hali o konstrukcji stalowej trójnawowej z transportem podpartym. Wymiary osiowe obiektu wynoszą 72,0m x 162,0m. Wysokość hali w najwyższym punkcie wynosi 11,9m. W każdej z naw poruszają się suwnice o udźwigu 15 ton każda. Suwnice pracują wzdłuż całej długości hali. Konstrukcja hali zaprojektowana została z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych wywołanych poruszającymi się dźwignicami. Głównym układem nośnym hali są ramy płaskie w rozstawie 6,0m składające się z wiązarów kratowych oraz słupów. Dźwigary kratowe zaprojektowano przegubowo podparte na słupach. Słupy przegubowo zamocowane w fundamencie. Belki podsuwnicowe o schemacie statycznym jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej zaprojektowano z profilu dwuteowego z dospawanymi kątownikami. Pasy dźwigarów zaprojektowano jako przekroje dwuteowe, skratowanie jako rury kwadratowe. Słupy zaprojektowano jako słupy o zmiennym przekroju. Części górne słupów jako jednogałęziowe, a części dolne jako dwugałęziowe z profilów dwuteowych połączonych skratowaniem z rur kwadratowych. Obliczenia sił wewnętrznych występujących w prętach konstrukcji wykonano za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis. Wymiarowanie prętów konstrukcji przeprowadzono zgodnie z normami europejskimi PN-EN (Eurokody). Praca składa się z czternastu rozdziałów. W pierwszym umieszczono opis techniczny, który zawiera informacje ogólne na temat konstrukcji hali, założeń przyjętych do obliczeń, warunków gruntowych oraz użytych materiałów konstrukcyjnych. Rozdziały od drugiego do dziesiątego zawierają zestawienie obciążeń, wyniki obliczeń statycznych oraz wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcji. W rozdziale jedenastym umieszczono bibliografię. W rozdziale dwunastym, trzynastym oraz czternastym umieszczono odpowiednio: spis rysunków, spis tabel oraz spis załączników. Do pracy załączone zostały niezbędne rysunki konstrukcyjne.
File
  • File: 1
    Praca-inż-Tomaszewski-Piotr-276655.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31144

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f3688562d5f4a568be51d559dc979c1/
URN
urn:pw-repo:WUT9f3688562d5f4a568be51d559dc979c1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page