Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development and validation of a new method for fast estimation of relative stability for polymorphic systems

Marcin Konrad Sztylko

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Konrad Sztylko (FC) Marcin Konrad Sztylko,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Opracowanie i walidacja nowej metody szybkiej oceny względnej stabilności układów polimorficznych
Supervisor
Krzysztof Durka (FC/DPC) Krzysztof Durka,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Durka (FC/DPC) Krzysztof Durka,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC) Tadeusz Hofman (FC/DPC) Tadeusz Hofman,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
polimorfizm, względna stabilność, polimorfy glicyny, termodynamika, dynamika sieci krystalicznej
Keywords in English
polymorphism, relative stability, glycine polymorphs, thermodynamics, lattice dynamics
File
  • File: 1
    praca_inz_Sztylko_Marcin_278493.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f2be8f84daa40958b8f2541a98b0f34/
URN
urn:pw-repo:WUT9f2be8f84daa40958b8f2541a98b0f34

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page