Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of off-shore and on-shore wind farms development on the operation of conventional thermal power plants

Anna Walerak

Abstract

The aim of the paper is to study the effects of the integration of variable wind generation on the operation of conventional thermal power plants, with reference to the Polish power system. The problem is first briefly introduced, next the characteristics of the Polish electricity generation system are outlined. The features of generation, consumption, as well as policy- and market-related issues are discussed. Later section delves into the possibilities and threats to the large-scale deployment of renewable energy sources in Poland. The literature overview is presented to assess the operation of the renewable power sources and thermal power plants in the contemporary power systems. The research part includes the results of the calculations performed on the basis of the historical German generation and consumption data. A set of models resembling the increasing installed wind capacity is prepared with a view to evaluating the relationship between the scale of wind power integration and the disturbances in the dispatchable units’ operation. The differences between the offshore and onshore electricity generation are analysed first by interpreting the data sets of wind time series, and next by modelling the systems with different offshore-to-onshore capacity ratios. Measures and approaches which attempt to describe the fluctuations of the total load and the residual load are presented. The manners in which the model could be improved to produce more satisfactory results are suggested.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Walerak (FPAE) Anna Walerak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wpływ rozwoju lądowej i morskiej energetyki wiatrowej na pracę elektrowni cieplnych
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
02-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
58
Internal identifier
MEL; PD-4931
Reviewers
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
energetyka wiatrowa; elektrownie cieplne; odnawialne źródła energii; energetyka wiatrowa morska; elastyczność systemu elektroenergetycznego; obciążenie elektrowni konwencjonalnych; zmienność obciążenia
Keywords in English
wind power; thermal power plants; renewable energy sources; offshore wind; power system flexibility; residual load; load fluctuations
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zbadanie skutków, jakie integracja energetyki wiatrowej niesie dla pracy elektrowni cieplnych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego systemu elektroenergetycznego. Po wprowadzeniu do tematu, zarysowane zostały charakterystyczne cechy polskiego systemu energetycznego. Zaprezentowane są aspekty wytwarzania i zużycia energii, a także zagadnienia odnoszące się do polityki energetycznej i rynków energii. Kolejne rozdziały zgłębiają możliwości i przeszkody dla rozwoju dla odnawialnych źródeł energii w Polsce. Poprzez przegląd literatury została scharakteryzowana praca i rola zarówno odnawialnych, jak i konwencjonalnych źródeł energii w kontekście współczesnych systemów elektroenergetycznych. Część badawcza obejmuje wyniki obliczeń przeprowadzonych na podstawie danych historycznych wytwarzania i zużycia energii elektrycznej w Niemczech. W celu oceny związku między skalą integracji energii wiatrowej i zakłóceniami w pracy jednostek centralnie dysponowanych, został przygotowany zestaw modeli odzwierciedlających system ze zmieniającą się mocą zainstalowaną farm wiatrowych. Różnice pomiędzy energetyką lądową i morską zostały nakreślone poprzez analizę danych historycznych generacji wiatrowej, a następnie z użyciem modeli odzwierciedlających różne stosunki mocy zainstalowanej farm morskich i mocy zainstalowanej farm lądowych. Zaprezentowane zostają wskaźniki umożliwiające określenie zmienności całkowitego zapotrzebowania na moc i zapotrzebowania pomniejszonego o generację źródeł wiatrowych. Przedstawione zostają sugestie modyfikacji modelu, dzięki którym dokładność wyników mogłaby zostać ulepszona.
File
  • File: 1
    279672.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31411

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f253d30b162482bb81dead5064a85ae/
URN
urn:pw-repo:WUT9f253d30b162482bb81dead5064a85ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page