Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of spatial development of a residential and rehabilitation complex in Ursynow

Anna Maria Horubała

Abstract

The aim of this study was the excogitation of an area development concept for a residential and rehabilitation complex for elders in Ursynów. The necessary data from the Poviat Center for Geodetic and Cartographic Documentation in Warsaw was obtained for the needs of this project. It was then developed using softwere such as AutoCAD (Autodesk), ArcGis (ESRI), Adobe Illustrator (Adobe Systems), SketchUp (Trimble) and V-Ray (Chaos Group). The initial part of the study contains a theory describing the situation of people with limited mobility and examples of solving the problem of barriers in today's development. Then, the characteristics of the Ursynów district with the historical, demographic and architectural context were presented. In the following part, a detailed analysis of studied area was described based on data from the City of Warsaw and its own graphic studies, showing both functional and spatial, communication and nature links. The final part of the study contents the development project for the selected area, made based on previous analysis. It contains boards in the scale 1: 2000 and 1: 500, showing the proposed solutions in space and 3D visualization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Horubała (FGC) Anna Maria Horubała,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-rehabilitacyjnego na Ursynowie
Supervisor
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Ursynów, przestrzeń, senior, zagospodarowanie, modernizacja, park
Keywords in English
Ursynow district, spatial, senior citizen, development, modernization, park
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego kompleksu mieszkaniowo - rehabilitacyjnego dla osób starszych na Ursynowie. Na potrzeby zrealizowania projektu zostały pozyskane niezbędne dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Następnie zostały one opracowane przy pomocy programów komputerowych takich jak: AutoCad firmy Autodesk, ArcGis firmy ESRI, Adobe Illustrator firmy Adobe Systems, SketchUp firmy Trimble oraz V-Ray firmy Chaos Group. Początkowa część pracy zawiera teorię, opisującą sytuację osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się w przestrzeni oraz przykładami rozwiązywania problemu barier, występujących w dzisiejszym zagospodarowaniu. Następnie przedstawiona została charakterystyka dzielnicy Ursynów z kontekstem historycznym, demograficznym oraz architektonicznym. W dalszej części opisano szczegółową analizę obszaru opracowania na podstawie informacji z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz własnych opracowań graficznych, przedstawiających powiązania funkcjonalno - przestrzenne, komunikacyjne i przyrodnicze. Końcowy etap pracy dotyczy projektu zagospodarowania wybranego terenu, wykonanego dzięki wcześniejszym analizom. Zawiera on plansze w skali 1:2000 oraz 1:500, w szczegółowym stopniu pokazując proponowane rozwiązania w przestrzeni oraz wizualizację 3D.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Anna_Horubala.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27230

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f1e5bb7f78a41dda2ea126e9d060658/
URN
urn:pw-repo:WUT9f1e5bb7f78a41dda2ea126e9d060658

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page