Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of technology and organization of construction works for an estate of 10 semi-detached residential buildings

Kamila Adriana Wesołowska

Abstract

The aim of this thesis was a development of technology and organization of construction works for an estate of 10 semi-detached residential buildings located at Wał Miedzeszyński St in Warsaw. The thesis includes the development of preliminary data, with a technical description of the investment and the characteristics of structural and material solutions, characteristics of the selected technologies of execution of particular works and the bill of quantities, which was prepared based on the building design documentation. The composition of working brigades was also chosen, and the duration of particular works was calculated. On the basis of the network model, general construction schedule and workers employment schedule were developed. The schedules of delivery and consumption of clay blocks and steel were basis for calculation of the size of stockpiles areas. The addition to the thesis is the development of the building site and general outline for the Safety and Health Protection Plan.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamila Adriana Wesołowska (FCE) Kamila Adriana Wesołowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji robót budowlanych dla osiedla 10 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej
Supervisor
Dariusz Jacek Walasek (FCE/ICE) Dariusz Jacek Walasek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4373
Reviewers
Nabi Ibadov (FCE/ICE) Nabi Ibadov,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Dariusz Jacek Walasek (FCE/ICE) Dariusz Jacek Walasek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia, organizacja, przedmiar, metoda ścieżki krytycznej, harmonogram, zagospodarowanie placu budowy
Keywords in English
technology, organization, bill of quantities, CPM, schedule, site development plan
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót Budowlanych dla osiedla 10 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Za podstawę opracowania posłużył Projekt Budowlany wykonany dla I Etapu inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński. W zakres pracy wchodzą: opracowanie danych wstępnych do projektowania robót wraz z opisem technicznym inwestycji oraz charakterystyką przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, przedstawienie charakterystyk wybranych technologii wykonania poszczególnych robót, opracowanie przedmiaru robót, dobór brygad roboczych, określenie czasu trwania poszczególnych prac, opracowanie i analiza modelu sieciowego budowy, na podstawie którego wykonano harmonogramy ogólny budowy oraz zatrudnienia. Opracowano także harmonogramy dostaw stali zbrojeniowej oraz pustaków ceramicznych i na ich podstawie wyznaczono wielkości składowisk powyższych materiałów. Uzupełnieniem do pracy są plan zagospodarowania placu budowy oraz ramowe złożenia do planu BiOZ.
File
  • File: 1
    praca inżynierska-Wesołowska-Kamila-251991.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9454

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9ebc73bdf889496f8c2d06da78887922/
URN
urn:pw-repo:WUT9ebc73bdf889496f8c2d06da78887922

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page