Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and contruction of optical fiber sensor used in damage detection in composite material

Dorian Andrzej Nikoniuk

Abstract

There is more and more appreciation towards the idea of implementing optical fibre in sensory systems, among users and manufacturers. The reason of it is the fact that there is a an idea of non-invasive device monitoring right from the very initial stage of production. The vital advantage of optical fibre sensors is their small size as well as lack of sensivity to any electric or magnetic disturbances. The aim of the project was to make a optical fibre sensor, which was based on photonic polymer optical fibres, owing to which, there is a possibility to discover any faults in the composite materials. The project proves, that optical fibres, perfectly operate as sensors despite the immense influence of the phonemenon called polymerization shrinkage. The project might have an interesting prognostic significance in the future. Testing the optical fibre, both preceding and following the process of lamination, leads to its easier recognition, and that increases the measurement precision. There, as well, exisit many possiblilities of optical fibre structures development in order to increase the span of tested paramteres as well as sensitivity of sensors themselves.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dorian Andrzej Nikoniuk (FP) Dorian Andrzej Nikoniuk,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Wykonanie czujnika światłowodowego do wykrywania defektów w materiale kompozytowym
Supervisor
Piotr Lesiak (FP/OPD) Piotr Lesiak,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Lesiak (FP/OPD) Piotr Lesiak,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Daniel Budaszewski (FP/OPD) Daniel Budaszewski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: materiał kompozytowy, polaryzacja światła, dwójłomność, światłowód dwójłomny, światłowód mikrostrukturalny, czujnik światłowodowy
Keywords in English
Keywords: the composite material, light polarization, birefringence, birefringent optical fibre, microstructural optical fibre, optical fibre sensor
Abstract in Polish
Wykorzystanie światłowodów do układów czujnikowych spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony użytkowników, jak i producentów. Fakt ten spowodowany jest chęcią bezinwazyjnego monitorowania urządzeń już od chwili rozpoczęcia produkcji. Istotną zaletą czujników światłowodowych jest ich niewielki rozmiar oraz brak czułości na zakłócenia elektryczne oraz magnetyczne. Celem pracy było wykonanie czujnika światłowodowego bazującego na fotonicznym światłowodzie polimerowym, dzięki któremu na podstawie analizy zmiany propagacji światła można wykrywać defekty w materiale kompozytowym. Praca dowodzi, że światłowody idealnie sprawdzają się w roli czujników mimo znacznego wpływu zjawiska zwanego skurczem polimeryzacyjnym. Praca jest ciekawym prognostykiem na przyszłość. Badanie światłowodów przed, jak i po procesie laminacji prowadzi do lepszego poznania ich właściwości, co z kolei zwiększa dokładność pomiarów. Istnieje również wiele możliwości rozwoju struktur światłowodowych w celu zwiększenia zakresu badanych parametrów jak i czułości samych sensorów.
File
  • File: 1
    Dorian_Nikoniuk_Praca_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9727

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e9f6062a5e947ee9dfe418a50df4411/
URN
urn:pw-repo:WUT9e9f6062a5e947ee9dfe418a50df4411

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page