Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analog building as a place to strengthen social bonds

Maja Maria Kędra

Abstract

Nowadays digital technology is an integral part of the life for each of us. It is present everywhere. The smartphone screen is the first thing we see when we open our eyes in the morning and the last thing we look at before we close them in the evening. I guess no one who daily uses e-mail, mobile phones or has a connection to the Internet would want to give it up voluntarily. I believe that digital technology is helping us improve innovations, with research, is pushing the world forward. I do not think of digital or electronic devices in any way as hostile. I believe that the problem arises when we start to get addicted to digital world and/or when it takes control over our lives. We are people who want to keep up. We want to be up to date with what is happening in the world, what is happening in Poland, the latest trends in fashion, interior design, technological novelties, we want to know what our friends are doing. We are stimulated by the fact that we are permanently surrounded with information, pictures, videos and commercials. We want constant access to the latest news, we want to share exciting moments of our lives (often idealised just to show it to others) in the virtual world. We are committed to multi-tasking, we have a need to participate in all important events. We can't imagine not reading the news, we can't help but look at the notifications popping up on the smartphone screen. Research claims that this description is true for 81% of Polish Internet users over 15 years old. Based on my own observations and reflections, as well as conversations with students of Warsaw universities, family and friends, I believe that we are accustomed to the fact that every aspect of our lives, starting from rest, through food, work and social contacts, takes place through or with the participation of digital devices. The concept of Analogue Building is to eliminate electronics and shows the user that spending an hour, two hours or a day without a phone, tablet, etc. is possible and will make him realize how much such a temporal 'analogism' can be soothing. I believe that with my project I will be able to draw attention to the problem that we live with every day. I would like the users of this facility, while spending their time there without any devices, to realize that such 'analogism' is relaxing and calming, and that life becomes more interesting when we actually interact with something new, not only watch it on the phone screen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maja Maria Kędra (FA) Maja Maria Kędra,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Budynek analogowy jako miejsce umacniania więzi społecznych
Supervisor
Paweł Grodzicki (FA/DDTA) Paweł Grodzicki,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1841/L
Reviewers
Joanna Klimowicz (FA/CUDPP) Joanna Klimowicz,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Paweł Grodzicki (FA/DDTA) Paweł Grodzicki,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
budynek analogowy, warsztaty, pracownie, ogród
Keywords in English
analog building, workshops, garden
Abstract in Polish
Technologia cyfrowa jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Jest obecna wszędzie. Ekran smartfonu dla większości z nas jest pierwszą rzeczą, którą widzimy po otworzeniu oczu rano i ostatnią, na którą patrzymy przed ich zamknięciem wieczorem. Domyślam się, że nikt, kto zna pocztę elektroniczną, telefony komórkowe, czy posiada dostęp do Internetu nie chciałby z tego dobrowolnie rezygnować. Uważam, że technologia cyfrowa udoskonala wynalazki, badania, rozwija nas, popycha świat do przodu. W żaden sposób nie traktuję urządzeń cyfrowych czy elektronicznych jako wrogie. Uważam, że problem powstaje, kiedy zaczynamy nadużywać technologii cyfrowej i/lub przejmuje ona kontrolę nad naszym życiem. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą nadążać. Chcemy być na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, co dzieje się w Polsce, z najnowszymi trendami w modzie, urządzaniu wnętrz, nowinkami technologicznymi, chcemy wiedzieć, co robią nasi znajomi. Jesteśmy przebodźcowani z powodu bombardowania w nas informacjami, obrazkami, filmikami, reklamami. Pragniemy ciągłego dostępu do najnowszych informacji, chcemy dzielić się ekscytującymi momentami naszego życia (często wyidealizowanego na potrzeby pokazywania go innym) w wirtualnym świecie. Zależy nam na wielozadaniowości, potrzebujemy uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach. Nie wyobrażamy sobie nie odczytać wiadomości, trudno nam nie spojrzeć na wyskakujące na ekranie smartfona powiadomienia. Badania twierdzą, że ten opis jest prawdziwy dla 81% polskich internautów powyżej 15 roku życia. Na podstawie własnych obserwacji i przemyśleń, a także rozmów ze studentami warszawskich uczelni, rodziny i znajomych uważam, że jesteśmy przyzwyczajeni, że każdy aspekt naszego życia począwszy od odpoczynku, poprzez jedzenie, pracę i kontakty towarzyskie odbywa się za pośrednictwem lub przy udziale urządzeń cyfrowych. Mój projekt Budynku analogowego zakłada wyeliminowanie elektroniki i pokazanie użytkownikowi, że spędzenie godziny, dwóch czy dnia bez telefonu, tabletu etc. jest możliwe i uświadomi, jak bardzo taka czasowa ‘analogowość’ może być kojąca. Wierzę, że moim projektem uda mi się zwrócić uwagę na problem, który sami sobie fundujemy każdego dnia. Chciałabym, żeby użytkownicy tego obiektu będąc tam przez określony niedługi czas bez żadnych urządzeń, uświadomili sobie, że taka ‘analogowość’ jest relaksująca i uspakajająca, a życie staje się ciekawsze, kiedy namacalnie obcujemy z czymś nowym, a nie tylko oglądamy to na ekranie.
File
  • File: 1
    288627_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33130

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e7b3893e8fc4964b7aea08efcbc97f6/
URN
urn:pw-repo:WUT9e7b3893e8fc4964b7aea08efcbc97f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page