Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the reconstruction or development of Szkolna Street and Gminnej Rady Narodowej Street in Lesznowola

Anna Patrycja Krupa

Abstract

By the object of a present work dissertation is a project of the development of the road of a communal street of Gminnej Rady Narodowej and district road number 2843W on the section of Szkolna Street in Lesznowola. By the goal of development is a improvement of conditions of the drive of vehicles and the assurance of walking safety and cyclists. In the region of the crossing of two streets is found the team of public schools, exacting slowing down of traffic considering the large presence of children. Proposed two variants of the solution of crossing. The first established mini provided with sewer system traffic circle, but the second provided with sewer system crossing. After carried out comparative analysis of variants among others on noted base of road collision, elected variant with mini provided with sewer system traffic circle.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Patrycja Krupa (FCE) Anna Patrycja Krupa,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt przebudowy lub rozbudowy ulicy Szkolnej i Gminnej Rady Narodowej w Lesznowoli
Supervisor
Marek Więckowski (FCE/IRB) Marek Więckowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45 + załączniki
Internal identifier
DIL-3834
Reviewers
Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marek Więckowski (FCE/IRB) Marek Więckowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
projekt, rozbudowa, mini rondo, konstrukcja nawierzchni, organizacja ruchu
Keywords in English
project, development, mini roundabout, construction of the surface, traffic organization
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt rozbudowy drogi gminnej ulicy Gminnej Rady Narodowej i drogi powiatowej nr 2843W na odcinku ulicy Szkolnej w Lesznowoli. Celem rozbudowy jest poprawa warunków jazdy pojazdów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W rejonie skrzyżowania dwóch ulic znajduje się zespół szkół publicznych, wymagający spowolnienia ruchu drogowego ze względu na liczną obecność dzieci. Zaproponowano dwa warianty rozwiązania skrzyżowania. Pierwszy zakładał mini rondo skanalizowane, a drugi skrzyżowanie skanalizowane. Po przeprowadzonej analizie porównawczej wariantów m.in na podstawie odnotowanych kolizji drogowych, wybrano wariant z mini rondem skanalizowanym.
File
  • File: 1
    praca-inż-Krupa-Anna-231413.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7508

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e3296cd18f04c74b100b74989d8ca9f/
URN
urn:pw-repo:WUT9e3296cd18f04c74b100b74989d8ca9f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page