Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Potrzeba i możliwość przebudowy skrzyżowania dróg DK7 i DW544 w Mławie na rondo

Łukasz Tomaszewski

Abstract

The aim of this thesis is the examination and assessment of the needs and possibilities of reconstructing the intersection of National Road No. 7 and Voivodship No. 544. To determine the condition of the existing infrastructure and to test the traffic volume, two local visions were carried out - traffic intensity tests and photographic documentation were taken to capture the existing elements of the road lane. The results from the visions are described in the first chapters of the thesis, which include the characteristics of the communication system of the city of Mława, a reference to the zoning plan, the characteristics of ground and water conditions, and a description of the existing road surface and drainage. In subsequent chapters, a traffic analysis was carried out, the forecasted traffic was calculated using the coefficient method, and the real needs of the modernization of the intersection geometry were assessed. After obtaining the basic map and the digital terrain model, three proposals of rebuilding the intersection were designed, each differs in the scope of construction works. Each proposal has been described in terms of geometry, visibility and passability as well as real capacity improvement. The final chapter elaborated in detail the comparison among the concepts of remodeling and the selection of the best proposal.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Łukasz Tomaszewski (WIL) Łukasz Tomaszewski Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Potrzeba i możliwość przebudowy skrzyżowania dróg DK7 i DW544 w Mławie na rondo
Promotor
Andrzej Czesław Cielecki (WIL/IDM) Andrzej Czesław Cielecki Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
22-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
105+załączniki
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5535
Recenzenci
Andrzej Brzeziński (WIL/IDM) Andrzej Brzeziński Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Andrzej Czesław Cielecki (WIL/IDM) Andrzej Czesław Cielecki Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
Przebudowa skrzyżowania, projekt ronda, przepustowość, rondo kompaktowe, rondo turbinowe, organizacja ruchu
Słowa kluczowe w języku angielskim
Intersection, crossway redevelopment, roundabout project, capacity, compact roundabout, turbo roundabout, traffic system
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest zbadanie i ocenienie potrzeby i możliwości przebudowy skrzyżowania dróg krajowej nr 7 i wojewódzkiej nr 544. Celem określenia stanu istniejącej infrastruktury oraz zbadanie natężenia ruchu przeprowadzono dwie wizje lokalne podczas których zostały wykonane badania natężenia ruchu oraz dokumentacja fotograficzna uwieczniająca istniejące elementy pasa drogowego. Efekty wizji opisano w pierwszych rozdziałach pracy, gdzie zawarto charakterystykę układu komunikacyjnego miasta Mława, odniesienie do planu zagospodarowania przestrzennego, charakterystykę warunków gruntowo-wodnych oraz opis stanu istniejącej nawierzchni drogowej i odwodnienia. W kolejnych rozdziałach przeprowadzono analizę ruchu, obliczono prognozowany ruch metodą współczynnikową oraz oceniono realne potrzeby modernizacji geometrii skrzyżowania. Po uzyskaniu mapy zasadniczej oraz numerycznego modelu terenu zaprojektowano trzy warianty przebudowy skrzyżowania różniące się zakresem prac budowlanych. Każdy z wariantów opisano pod względem geometrii, widoczności i przejezdności oraz realnej poprawy przepustowości. Ostatecznie porównano koncepcje przebudowy, a po wyborze najlepszej z nich, opracowano ją szczegółowo.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_inż.-Tomaszewski_Łukasz-254997.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 27153

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e1c6fee16d44096b4a72bde7c8fc8db/
URN
urn:pw-repo:WUT9e1c6fee16d44096b4a72bde7c8fc8db

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony