Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The need and the possibility of rebuilding the intersection involving Roads DK7 and DW544 in Mława into roundabout

Łukasz Tomaszewski

Abstract

The aim of this thesis is the examination and assessment of the needs and possibilities of reconstructing the intersection of National Road No. 7 and Voivodship No. 544. To determine the condition of the existing infrastructure and to test the traffic volume, two local visions were carried out - traffic intensity tests and photographic documentation were taken to capture the existing elements of the road lane. The results from the visions are described in the first chapters of the thesis, which include the characteristics of the communication system of the city of Mława, a reference to the zoning plan, the characteristics of ground and water conditions, and a description of the existing road surface and drainage. In subsequent chapters, a traffic analysis was carried out, the forecasted traffic was calculated using the coefficient method, and the real needs of the modernization of the intersection geometry were assessed. After obtaining the basic map and the digital terrain model, three proposals of rebuilding the intersection were designed, each differs in the scope of construction works. Each proposal has been described in terms of geometry, visibility and passability as well as real capacity improvement. The final chapter elaborated in detail the comparison among the concepts of remodeling and the selection of the best proposal.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Tomaszewski (FCE) Łukasz Tomaszewski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Potrzeba i możliwość przebudowy skrzyżowania dróg DK7 i DW544 w Mławie na rondo
Supervisor
Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Pages
105+załączniki
Internal identifier
DIL-5535
Reviewers
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Przebudowa skrzyżowania, projekt ronda, przepustowość, rondo kompaktowe, rondo turbinowe, organizacja ruchu
Keywords in English
Intersection, crossway redevelopment, roundabout project, capacity, compact roundabout, turbo roundabout, traffic system
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest zbadanie i ocenienie potrzeby i możliwości przebudowy skrzyżowania dróg krajowej nr 7 i wojewódzkiej nr 544. Celem określenia stanu istniejącej infrastruktury oraz zbadanie natężenia ruchu przeprowadzono dwie wizje lokalne podczas których zostały wykonane badania natężenia ruchu oraz dokumentacja fotograficzna uwieczniająca istniejące elementy pasa drogowego. Efekty wizji opisano w pierwszych rozdziałach pracy, gdzie zawarto charakterystykę układu komunikacyjnego miasta Mława, odniesienie do planu zagospodarowania przestrzennego, charakterystykę warunków gruntowo-wodnych oraz opis stanu istniejącej nawierzchni drogowej i odwodnienia. W kolejnych rozdziałach przeprowadzono analizę ruchu, obliczono prognozowany ruch metodą współczynnikową oraz oceniono realne potrzeby modernizacji geometrii skrzyżowania. Po uzyskaniu mapy zasadniczej oraz numerycznego modelu terenu zaprojektowano trzy warianty przebudowy skrzyżowania różniące się zakresem prac budowlanych. Każdy z wariantów opisano pod względem geometrii, widoczności i przejezdności oraz realnej poprawy przepustowości. Ostatecznie porównano koncepcje przebudowy, a po wyborze najlepszej z nich, opracowano ją szczegółowo.
File
  • File: 1
    praca_inż.-Tomaszewski_Łukasz-254997.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27153

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e1c6fee16d44096b4a72bde7c8fc8db/
URN
urn:pw-repo:WUT9e1c6fee16d44096b4a72bde7c8fc8db

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page