Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Proposal for the anti-theft device providing vehicle protection against use of deimmobilizer devices

Arkadiusz Jan Dmitruk

Abstract

The main subject of thesis was attempt to create a program, securing a vehicle against theft, after elimination of factory security devices like immobilizer. In the theoretical part, all functioning security measures against theft, vandalism and burglary have been presented. Both electronic solutions and alarms have been introduced, as well as situations when they prevail or fail. Sensors commonly used in security have been analyzed. Many possible aftermarket modifications, schemes and factory solutions mounted in cars also have been presented. Then the Controller Area Network bus, which is main transmission medium has been described, with all the data frame structure, arbitration, structure of CAN nodes, way of transmitting data and both High-Speed and Low-Speed signals explained. In the next part, program itself with its conception about defending against neutralizing devices has been presented. All the specific details related to connecting, properly configuring and using it have been revealed. All its functions as well as operational principles have been covered. Initial design along with example localization have been shown. The last part contains summary, with description of capability of such security program. A couple of advantages and disadvantages have been listed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Jan Dmitruk (FACME) Arkadiusz Jan Dmitruk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Propozycja urządzenia zabezpieczającego pojazd przed kradzieżą z wykorzystaniem urządzenia typu deimmobilizer
Supervisor
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV&CE) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV&CE) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45[2]
Internal identifier
SIMR; D-1449
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV&CE) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV&CE) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Deimmobilizer, 2. Zabezpieczenia, 3. LabView, 4. Controller Area Network
Keywords in English
1. Deimmobiliser, 2. Security, 3. LabView, 4. Controller Area Network
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie urządzenia zabezpieczającego pojazd przed kradzieżą, po pokonaniu fabrycznego zabezpieczenia typu immobilizer. W części teoretycznej przybliżone zostały funkcjonujące formy zabezpieczeń pojazdów przed kradzieżą, wandalizmem czy włamaniami. Przedstawiono zarówno rozwiązanie elektroniczne jak i alarmowe, oraz sytuacje w jakich lepiej lub gorzej się sprawdzają. Przeanalizowano elementy składowe, wykorzystywane jako czujniki w zabezpieczeniach. Zaprezentowano również możliwe niefabryczne modyfikacje, jak i schematy i rozwiązania stosowane w tych, montowanych fabrycznie. Następnie poruszono temat magistrali Controller Area Network, która jest medium transmisyjnym, po której odbywa się cała komunikacja związana z zabezpieczeniem typu immobilizer. Wyjaśnione zostaje w jaki sposób jest przesyłana informacja, jak wygląda struktura komunikatu oraz jakimi prawami rządzi się transmisja. Przedstawiono architekturę węzła, zademonstrowano sygnały CAN zarówno w klasie B jak i C. W części praktycznej przedstawiony jest program zabezpieczający. Pokazano metodę podłączenia, a także szczegółowy opis konfiguracji, funkcji i zasady działania. Przybliżono również koncepcję obrony przed neutralizatorami immobilizera. Reprezentowano również wstępny projekt urządzenia zabezpieczającego wraz z przykładem umiejscowienia. Część tę kończy podsumowanie, gdzie opisane są możliwości i ograniczenia urządzenia zabezpieczającego.
File
  • File: 1
    1026245.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11898

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9df63537ff7a4a7589cb94349dad038c/
URN
urn:pw-repo:WUT9df63537ff7a4a7589cb94349dad038c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page