Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A smartphone as a controller for a computer media player

Marta Klara Mikołajczyk

Abstract

This thesis describes created software in Java programming language which allows to control media player located on PC computer using Android based mobile phones. The purpose of the thesis was to design and build an application in client-server architecture. Following chapters describe the steps which were taken during application preparation — from determining the required functionalities to the describing of implementation details.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Klara Mikołajczyk (FEIT) Marta Klara Mikołajczyk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Smartfon jako urządzenie sterujące do komputerowego odtwarzacza multimediów
Supervisor
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Lewandowski (FEIT/IRMT) Marcin Lewandowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
smartfon, odtwarzacz multimediów, Android, vlcj, Spring Boot.
Keywords in English
smartphone, computer media player, Android, vlcj, Spring Boot
Abstract in Polish
Praca prezentuje zrealizowane oprogramowanie w języku Java, umożliwiające sterowanie multimedialnym odtwarzaczem znajdującym się na komputerze PC przy pomocy smartfona z systemem Android. Celem pracy było zaprojektowanie oraz zaimplementowanie oprogramowania w architekturze klient-serwer. W kolejnych rozdziałach zostały zaprezentowane kroki wykonane w ramach powstałej pracy, od określenia wymaganych funkcjonalności po opis szczegółów implementacyjnych
File
  • File: 1
    Mikolajczyk_Marta_Praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14126

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9d4de6ffde4e481687779c4fe9be3f13/
URN
urn:pw-repo:WUT9d4de6ffde4e481687779c4fe9be3f13

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page