Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Revitalization of the area of "Ursus" Mechanical Factory for the housing purposes

Kinga Jadwiga Butlewska

Abstract

Problem degradacji istniejącej zabudowy i masowe wyburzanie starej tkanki architektonicznej w celu budowy zupełnie nowej jest powszechnym problemem naszych czasów. Jest niczym tworzenie nowego systemu na gruzach dosłownej, namacalnej historii. Praca inżynierska podejmuje próbę rewitalizacji wybranego obszaru terenów poprzemysłowych w Ursusie. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę prawidłowego zagospodarowania tej części miasta, która z biegiem czasu poprzez wieloletnie przemiany gospodarcze utraciła swoją pierwotną rolę. Założeniem jest wydobycie wartości architektonicznych i estetycznych budynków istniejących oraz nadanie im nowych funkcji – mieszkalnej i usługowej. Powyższy cel ma na uwadze przede wszystkim ożywienie zdegradowanego, poprzemysłowego obszaru fabryki, sprawienie by stara zabudowa znów stanowiła część życia mieszkańców. Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia konserwacje istniejących budynków, częściową ich nadbudowę oraz odpowiednio zaprojektowane nowe budynki mieszkalne wykorzystujące częściowo starą konstrukcje hal poprzemysłowych. Powstały zatem założenia urbanistyczne i ideowe dla całego kwartału mieszkalno-usługowego oraz szczegółowo został opracowany jeden z budynków mieszkalnych, który uwzględnia nadbudowę istniejącej tkanki architektonicznej.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Jadwiga Butlewska (FA) Kinga Jadwiga Butlewska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Rewitalizacja wybranego fragmentu terenów fabryki Zakładów Mechanicznych "Ursus" na cele mieszkalne
Supervisor
Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Urban Design and Rural Architecture and Planning (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001477/L
Reviewers
Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA) Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
rewitalizacja, budynki mieszkalne, Ursus, adaptacja, odnowa, fabryka, zabudowa wielorodzinna
Keywords in English
revitalization, renewal, revitalize, social housing, housing estate, housing, factory, Ursus, industrial
File
  • File: 1
    265522_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10842

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9d3eb45ec9c344e8a070d6d7b1988a09/
URN
urn:pw-repo:WUT9d3eb45ec9c344e8a070d6d7b1988a09

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page