Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vineyard on the lubelski wine route

Magdalena Agata Kroh

Abstract

The location of the project is the village of Tarnogóra. It is inhabited by about 900 people; it is one of the two larger villages placed in the Izbica commune forming its center. The history of Tarnogóra dates back to 1540 when it was founded as a royal city. A very large percentage of its land is taken up by arable fields, meadows and forests. Within the commune there are areas covered by the Natura 2000 programme and many landscape parks. All these factors make the region very interesting and attractive in terms of agritourism. It has a great development potential, however, due to the low population density, aging society model, lack of local attractions and meeting places for residents, the space appears to be sad and deserted. The subject of this architectural study is the design of a local vineyard with accompanying functions. With the development and popularization of the wine industry in Poland, such an object can function well in rural areas and stimulate them economically, socially and as a tourist area. The vineyard was designed as a small capacity complex adjusted to the nature of the village in which it is located. The complex consists of eight buildings with different functions. It includes the owner's house, a production building with a multifunctional space for various workshops and training for the local community, a restaurant with an enoteca, a shop and four bungalows. The design also includes the system of vines in accordance with the art and local climatic conditions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Agata Kroh (FA) Magdalena Agata Kroh,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Winnica na lubelskim szlaku winnym
Supervisor
Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1829/L
Reviewers
Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Dariusz Chychłowski (FA/DAUD) Dariusz Chychłowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
projekt, winnica, restauracja, produkcja, dyplom, inżynierski, wino, winorośl, szlak, winny, promocja, lokalna, społeczność
Keywords in English
project, vineyard, restaurant, production, diploma, engineering, wine, grapes, trail, wine route, promotion, local, community
Abstract in Polish
Lokalizacją projektu jest wieś Tarnogóra. Zamieszkuje ją około 900 osób, jest to jedna z dwóch większych wsi na terenie gminy Izbica, które tworzą jej centrum. Historia Tarnogóry sięga 1540 roku, kiedy to była lokowana jako miasto królewskie. Bardzo duży procent jej gruntów zajmują pola uprawne, łąki i lasy. Na terenie gminy znajdują się rejony objęte programem natura 2000 i wiele parków krajobrazowych. Te wszystkie czynniki sprawiają, że rejon jest bardzo ciekawy i atrakcyjny pod kątem agroturystycznym. Ma duży potencjał rozwoju, jednak ze względu na małą gęstość zaludnienia, starzejący się model społeczeństwa, brak lokalnych atrakcji i miejsc spotkań dla mieszkańców przestrzeń wydaje się smutna i opustoszała. Przedmiotem opracowania architektonicznego jest projekt lokalnej winiarni wraz z funkcjami towarzyszącymi. Wraz z rozwojem i popularyzacją przemysłu winiarskiego w Polsce, taki obiekt może dobrze funkcjonować na terenach wiejskich i pobudzać je ekonomicznie, społecznie oraz turystycznie. Winnicę zaprojektowano jako zespół niedużych kubatur, ze względu na charakter wsi w, której się znajduje. Kompleks składa się z ośmiu budynków o zróżnicowanej funkcji. W skład wchodzi dom właściciela, budynek produkcji z wielofunkcyjną przestrzenią przeznaczoną na różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla lokalnej społeczności, restauracją wraz z enoteką, sklep i cztery domki noclegowe. W projekcie został również uwzględniony układ winorośli w zgodzie ze sztuką i lokalnymi warunkami klimatycznymi.
File
  • File: 1
    263403_INŻ_OPIS_1039052.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33078

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9d3512eb39f9492fad98bfed294480d6/
URN
urn:pw-repo:WUT9d3512eb39f9492fad98bfed294480d6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page