Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Appraisal report as an opinion about real property value

Natalia Małecka

Abstract

The subject of this diploma work was „Appraisal report as an opinion about real property value”. The main purpose was to characterize the appraisal report and its role as an evidence in administrative proceedings. The diploma work consists of three chapters. In first chapter were described four types of real property value: market value, recreated value, cadastral value and banking-mortgage value and characterized appraisal approaches, methods and techniques of real estate appraisal. The second chapter was concentrated on the job of real estate appraiser and the characterization of law requirements and the content and form of appraisal report. The third chapter was about the evidence in administrative proceedings. There was introduced the role of the appraisal report in administrative proceedings. There were analised judgements in which the appraisal report was used as an evidence.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Małecka (FASS) Natalia Małecka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Operat szacunkowy jako opinia o wartości nieruchomości
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Wycena nieruchomości, wartość nieruchomości, operat szacunkowy, rzeczoznawca majątkowy
Keywords in English
Property valuation, property value, appraisal report, real estate appraiser
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy był „Operat szacunkowy jako opinia o wartości nieruchomości”. Główny cel stanowiło scharakteryzowanie operatu szacunkowego i jego roli jako środka dowodowego w postępowaniu administracyjnym. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale opisano cztery rodzaje wartości nieruchomości: wartość rynkową, odtworzeniową, katastralną oraz bankowo-hipoteczną oraz scharakteryzowano podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości. Rozdział drugi poświęcony został zawodowi rzeczoznawcy majątkowego oraz wymogom stawianym kandydatom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe. Dokonano charakterystyki wymogów prawnych, formy i treści operatu szacunkowego. W rozdziale trzecim omówiono środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym, a także przedstawiono rolę operatu szacunkowego jako środka dowodowego w postępowaniu administracyjnym. Dokonana została analiza wyroków sądowych, w których operat szacunkowy wykorzystywany był jako dowód w sprawie.
File
  • File: 1
    Małecka_Natalia_Praca_licencjacka_Operat_szacunkowy_jako_opinia.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34727

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9d0bf68ebeda469296d4c65a0344b26f/
URN
urn:pw-repo:WUT9d0bf68ebeda469296d4c65a0344b26f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page