Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt stalowej konstrukcji trójnawowej hali magazynowo-przemysłowej

Brian Steven Kober

Abstract

Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt konstrukcji stalowej hali trójnawowej. Hala o wymiarach osiowych 36,0x54,0m pełni rolę magazynu. Wszystkie nawy są jednakowej rozpiętości wynoszącej 12 m oraz wysokości w świetle 10,0m. Układ nośny składa się ze słupów, dźwigarów kratownicowych, płatwi pełnościennych oraz stężeń. Dźwigary opierają się na słupach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Na dźwigarach opierają się płatwie, na których ułożone są warstwy przekrycia dachowego. Rozstaw poszczególnych ram trójnawowych wynosi 6,0m. Słupy zewnętrzne stanowią dwuteowniki gorącowalcowane o przekroju HEB 160, słupy wewnętrzne to dwuteowniki HEB 180. Dodatkowo w ścianach szczytowych przewidziano słupy o przekroju HEB 140. Pas górny dźwigara kratowego to HEB 100, pas dolny HEB 120, słupki i krzyżulce wykonane są z rur kwadratowych 50x50x4,0mm. Płatwie z dwuteowników IPE 160 zaprojektowano jako belki ciągłe. Wszystkie elementy konstrukcji wykonane są ze stali konstrukcyjnej S275. Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis 2015. Opracowanie zawiera: opis techniczny, zestawienie obciążeń, kombinacje obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie elementów konstrukcji (płatwie, dźwigary, słupy) oraz wymiarowanie połączeń. W skład opracowania wchodzą również rysunki konstrukcyjne poszczególnych elementów nośnych hali oraz schematy montażowe. Projekt konstrukcji stalowej hali trzynawowej został opracowany na podstawie norm PN-EN.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Brian Steven Kober (FCE) Brian Steven Kober,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Supervisor
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4730
Reviewers
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala, dźwigar, konstrukcja, magazyn, trójnawowa
File
  • File: 1
    PRACA_INŻ-BRIAN_KOBER-239144.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4724

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9cc9fb1759cd4c079861825b26d239d1/
URN
urn:pw-repo:WUT9cc9fb1759cd4c079861825b26d239d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page