Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of ultra wideband data transmission system based on DWM1000 modules

Marta Nowak

Abstract

The aim of the thesis was to develop two identical devices. They are based on DWM1000 modules that conform to the IEEE 802.15.4a standard. Both devices allow to test the quality of ultra wideband transmission with different radio link configurations. The probability of packet reception was chosen as a transmission quality measure. The developed application presents current measurement results and enables radio link configuration. The thesis contains a short description of the IEEE 802.15.4a standard. The concept of measurements, description of hardware and software, results of transmission and receiver immunity tests are also included.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Nowak (FEIT) Marta Nowak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie ultraszerokopasmowego układu transmisji danych z wykorzystaniem modułu DWM1000
Supervisor
Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dawid Rosołowski (FEIT/IRMT) Dawid Rosołowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
UWB, transmisja ultraszerokopasmowa, DWM1000, IEEE 802.15.4a
Keywords in English
UWB, ultra wideband transmission, DWM1000, IEEE 802.15.4a
Abstract in Polish
Celem pracy była realizacja dwóch identycznych układów, w których wykorzystano ultraszerokopasmowe moduły radiowe DWM1000 zgodne ze standardem IEEE 802.15.4a. Opracowane układy umożliwiają przeprowadzanie badań jakości transmisji w różnych konfiguracjach ultraszerokopasmowego łącza radiowego. Jako miarę jakości przyjęto prawdopodobieństwo odbioru pakietów. Opracowane oprogramowanie umożliwia bieżącą prezentację wyników pomiarów oraz wybór konfiguracji łącza. W pracy opisano standard IEEE 802.15.4a, przedstawiono koncepcję pomiarów, opis części sprzętowej i oprogramowania. Przeprowadzono badania transmisji w różnych warunkach propagacyjnych oraz sprawdzono odporność odbiornika na zakłócenia. Wyniki tych badań także zostały zamieszczone w pracy.
File
  • File: 1
    252969 NOWAK Marta - Opracowanie ultraszerokopasmowego układu transmisji danych z wykorzystaniem modułu DWM1000.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9704

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9ca67618229e40249f118a24c8a1479b/
URN
urn:pw-repo:WUT9ca67618229e40249f118a24c8a1479b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page