Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt formy wtryskowej z zastosowaniem systemów gorąco kanałowych

Marcin Lisiecki

Abstract

The subject of the work is designing the injection mold for the selected molding. Thesis is divided into two parts: the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are described polymer plastics, their properties, methods of formation, division and application. Also described the most important methods of plastic processing, such as injection molding, extrusion, thermoforming and described the hotrunner systems, their selection and construction. The practical part shows the construction of the molding, and shows the following stages of designing the injection mold, along with the necessary calculations. The last part of the work is to create simulations showing the flow of plastic in the designed molding and checking the correctness of the selected parameters.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marcin Lisiecki (WMT) Marcin Lisiecki Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Projekt formy wtryskowej z zastosowaniem systemów gorąco kanałowych
Promotor
Andrzej Nastaj (WMT/ITW) Andrzej Nastaj Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)
Kierunek / specjalność studiów
Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
24-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Jacek Garbarski (WMT/ITW) Jacek Garbarski Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Andrzej Nastaj (WMT/ITW) Andrzej Nastaj Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
Forma wtryskowa, tworzywo sztuczne, wypraska, wtryskiwanie, system gorącokanałowy, Solidworks, Moldflow
Słowa kluczowe w języku angielskim
Injection mold, plastic, molding, injection, hot runner system, Solidworks, Moldflow
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy jest zaprojektowanie formy wtryskowej dla wybranej wypraski. Praca została podzielona na dwie części: część teoretyczną i część praktyczną. W części teoretycznej zostały opisane tworzywa sztuczne, ich właściwości, metody powstania, podział i zastosowanie. Opisano także najważniejsze metody przetwórstwa tworzyw sztucznych takie jak: wtryskiwanie, wytłaczanie i termoformowanie. Opisane też zostały systemy gorącokanałowe, ich zastosowanie dobór oraz budowę. W części praktycznej przedstawiono budowę wypraski oraz pokazano kolejne etapy projektowania formy wtryskowej, wraz z koniecznymi obliczeniami. Ostatnią częścią pracy było wykonanie symulacji obrazujących sposób przepływu tworzywa w zaprojektowanej wyprasce oraz sprawdzającą poprawność dobranych parametrów.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 34615

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c7ed550c1914956a78aedafad12203a/
  URN
  urn:pw-repo:WUT9c7ed550c1914956a78aedafad12203a

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek