Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A design of an injection mold with the use of hot runner system

Marcin Lisiecki

Abstract

The subject of the work is designing the injection mold for the selected molding. Thesis is divided into two parts: the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are described polymer plastics, their properties, methods of formation, division and application. Also described the most important methods of plastic processing, such as injection molding, extrusion, thermoforming and described the hotrunner systems, their selection and construction. The practical part shows the construction of the molding, and shows the following stages of designing the injection mold, along with the necessary calculations. The last part of the work is to create simulations showing the flow of plastic in the designed molding and checking the correctness of the selected parameters.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Lisiecki (FMIE) Marcin Lisiecki,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Projekt formy wtryskowej z zastosowaniem systemów gorąco kanałowych
Supervisor
Andrzej Nastaj (FMIE/IoMP) Andrzej Nastaj,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FMIE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Andrzej Nastaj (FMIE/IoMP) Andrzej Nastaj,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
Forma wtryskowa, tworzywo sztuczne, wypraska, wtryskiwanie, system gorącokanałowy, Solidworks, Moldflow
Keywords in English
Injection mold, plastic, molding, injection, hot runner system, Solidworks, Moldflow
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest zaprojektowanie formy wtryskowej dla wybranej wypraski. Praca została podzielona na dwie części: część teoretyczną i część praktyczną. W części teoretycznej zostały opisane tworzywa sztuczne, ich właściwości, metody powstania, podział i zastosowanie. Opisano także najważniejsze metody przetwórstwa tworzyw sztucznych takie jak: wtryskiwanie, wytłaczanie i termoformowanie. Opisane też zostały systemy gorącokanałowe, ich zastosowanie dobór oraz budowę. W części praktycznej przedstawiono budowę wypraski oraz pokazano kolejne etapy projektowania formy wtryskowej, wraz z koniecznymi obliczeniami. Ostatnią częścią pracy było wykonanie symulacji obrazujących sposób przepływu tworzywa w zaprojektowanej wyprasce oraz sprawdzającą poprawność dobranych parametrów.
File
  • File: 1
    267915_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34615

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c7ed550c1914956a78aedafad12203a/
URN
urn:pw-repo:WUT9c7ed550c1914956a78aedafad12203a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page