Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Patrycja Przybysz

Abstract

The theme of the work are the tasks of public administration in the field of flood safety. The main objective is to present the tasks related to flood protection. The issue includes a broad topic flood, which still affects Poland, and the effects are difficult to measure. The scientific literature does not cover sufficiently the subject of flood protection in public administration, and the available materials do not have the current legal basis. I think that this is an area which lacks professional literature, despite the broad indications acts. Large number of units involved in flood control, orders look on the very widely. Jobs are not narrowed down to one individual or authority. But often, they do not feel responsible for specific actions, moving them to another. Despite the experience of the floods, which affect people for a long time, we are still not completely safe even it happens that objects that are meant to protect, threaten the lives and health of the population. Residents should have a greater knowledge of the first actions when there is a threat during and after a flood. Local government units should conduct more action informing available to everyone.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Patrycja Przybysz (WAiNS) Patrycja Przybysz Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Promotor
Paweł Sosnowski (WAiNS/ZPAiNPP) Paweł Sosnowski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Prawa i Administracji (WAiNS/ZPAiNPP)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Paweł Sosnowski (WAiNS/ZPAiNPP) Paweł Sosnowski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Edward Warzocha (WAiNS/ZPAiNPP) Edward Warzocha Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Administracja publiczna. Administracja samorządowa. Administracja rządowa. Powódź. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Kontrola. Przekształcenia.
Słowa kluczowe w języku angielskim
Public administration. Local government. Flood. Security. Flood safety. Control. Transformation.
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy są Zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Głównym celem jest przedstawienie zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Problematyka obejmuje szeroki temat powodzi, który cały czas dotyka Polskę, a skutki są trudno mierzalne. Literatura naukowa nie obejmuje w wystarczającym stopniu tematyki bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w administracji publicznej, a dostępne materiały nie posiadają aktualnych podstaw prawnych. Uważam, że jest to dziedzina, której brakuje fachowej literatury, pomimo szerokiego wskazania aktów prawnych. Liczna liczba jednostek zaangażowanych w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, nakazuje patrzeć na temat bardzo szeroko. Zadania nie są zawężone dla jednej jednostki czy organu. Jednak często, nie czują się odpowiedzialne za konkretne działania, przenosząc je na inne. Pomimo doświadczeń z czasu powodzi, które dotykają ludzi od bardzo dawna, nadal nie jesteśmy w pełni bezpieczni a nawet zdarza się, że obiekty, które mają chronić, zagrażają życiu i zdrowiu ludności. Mieszkańcy powinni posiadać większą wiedzę na temat pierwszych działań, kiedy pojawia się zagrożenie oraz w trakcie i po wystąpieniu powodzi. Jednostki samorządu terytorialnego powinny prowadzić więcej akcji informujących dostępnych dla każdego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Zadania administracji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. P.Przybysz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13205

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c792d0c54ab41069f23f1e97c075130/
URN
urn:pw-repo:WUT9c792d0c54ab41069f23f1e97c075130

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony